یزدفردا: ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان  در جلسه ای که در بخشداری خضر اباد با حضور جمعی از مسئولان در راستای معرفی طرح آجر به آجر برگزار شد  افزود: در این زمینه باید از ظرفیت همه دستگاه های اجرایی و دولتی استفاده شود.

وی بیان کرد: طرح آجر به آجر با هدف گسترش فرهنگ مشارکت مردمی و بسترسازی برای جلب کمک آحاد مردم در مدرسه‌سازی صورت می گیرد که باید بتوانیم از ظرفیت دستگاههای دولتی استفاده کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس یزد اظهار کرد: این طرح به منظور زمینه سازی برای مشارکت افراد خیر با هر سطح از توان مالی، در مدرسه‌سازی آغاز شده و در قالب آن آحاد جامعه با هر میزان درآمد و در هر سطح و طبقه‌ای می‌توانند حتی با اهدای هزینه خرید یک آجر، در مدرسه‌سازی سهیم شوند.

در ادامه افزود: از فرصت های بدست آمده  در جهت تحقق طرح آجر به آجر باید بخوبی استفاده و از خیرین تکریم و تجلیل شود.

لازم به ذکر است که اولین مدرسه 3 کلاسه در راستای طرح آجر به آجر در همین منطقه ساخته می شود .


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا