نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: کارگروه خانواده و جمعیت باید در رفسنجان تشکیل و راهکارهایی در خصوص مسائل جمعیتی ارائه شود.

به گزارش رفسنجان فردا، حجت الاسلام حسین جلالی ضمن در دیدار با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با قدردانی از حذف شعارهای دیواری کاهش جمعیت که یکی از سیاست‌های اشتباه در گذشته بوده است، اظهار داشت: پیشنهاد شد تابلوهایی با شعارهای متناسب با رویکرد جمعیتی و فرزدندآوری طراحی و جایگزین شعارهای قبلی شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در کمال تأسف گفت: هنوز در وزارت بهداشت قوانین ضدجمعیت، ضدخانواده و ضدفرزندآوری زیاد است و پیشنهاد شد این قوانین احصاء شود تا در مجلس برای حذف آن تلاش کنیم و تأکید ما بر این است که رویکرد برنامه هفتم بایدجمعیتی باشد.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا