فرماندار رفسنجان صبح امروز با حضور در ایستگاه های آتش نشانی، از خدمات ایثارگرانه آتش نشانان قدردانی کرد.

یزدفردا: فرماندار رفسنجان صبح امروز با حضور در ایستگاه های آتش نشانی، از خدمات ایثارگرانه آتش نشانان قدردانی کرد.

 به گزارش رفسنجان_فردا؛ فصیحی هرندی در ادامه با همراهی مدیرعامل سازمان آتش نشانی، از تجهیزات و خودروهای ایمنی بازدید کرد.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا