براستي دكتر جعفري چونان باغباني خبره با تلاش هاي شبانه روزي و ايمان و اميد بذر اين درخت استوار را با مهر در دل خاك اين ديار نشاند و زحمت حراست از اين بذر نوكاشته را به جان خريد تا همواره شاهد شكوفايي و تعاليش باشد
قریب 4 سال پيش بود که نخستین دوره از انتخابات کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار گردید  و دکتر محمد حسین جعفری توانست با اقبال اکثریت قاطع وکلا به ریاست این نهاد نوپا درآيد.
کانونی که با همت و درایت وی و با همراهی و همدلی هیات مدیره و دیگر وکلای استان خشت به خشت آن بر پایه تعامل و مهر و صداقت بنا نهاده شد ، تا امروز در آستانه برگزاری سومین دوره از انتخابات کانون وکلای دادگستري استان، دكتر جعفري بتواند با افتخار دستاوردهای خود را طی دو دوره ریاستش به رخ بکشاند.
دوره هایی که با مديريت ، درايت و برنامه ریزی های دقیق و ظریف و آینده نگر او قدم هایی اساسی در راستاي تعالي جايگاه وكالت ، توسعه حقوق شهروندي و ...برداشته شد و این نهاد مستقل ملی مبدل به ملجاء امني نه تنها براي وكلا كه براي مردم نيز در جهت عدالت گستري و توسعه حقوق و آزادي هاي فردي گرديد،
تا فراي مسئوليت هاي نهادي خود در پشتيباني و نظارت بر عملكرد وكلاي دادگستري ،با تعاملي سازنده با دستگاه هاي اداري و قضايي نيز وجهه اي والا براي اين كانون تازه تاسيس در استان به ارمغان آورد.
اما تمامي اينها تنها مقدمه اي بود بر متني كه زبان از بيانش باز مي ماند ...
براستي دكتر جعفري  چونان باغباني خبره  با تلاش هاي شبانه روزي  و ايمان و اميد بذر اين درخت  استوار را با مهر در دل خاك اين ديار نشاند و زحمت حراست از اين بذر نوكاشته را به جان خريد تا همواره شاهد شكوفايي و تعاليش باشد 
پس كنون در پايان دومين دوره از رياستش وظيفه نگاهداري و حراست از اين نهال نوپا را به رياست و هيات مديره جديد مي سپارد، با اميد به اينكه آنان نيز چون او دست از تلاش نكشند و  همواره تلاش هاي نخستين باغبان را ارج نهند تا با شكوفايي غرور آفرين آزادي و عدالت بر تنه نهاد حقوقي كشور همگان شاهد باروري و ثمر بخشي آن باشند و از آن بهره ها برند...
 
ویدا ظریف 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا