ناهید سربازپور گفت: در سه ماه ابتدای سال جاری تعداد ۳۴۶ مورد گواهینامه انطباق صادراتی برای محصولات پسته، مغز پسته و خرما به وزن خالص بیش از شش هزار تن جهت ارسال به کشورهای چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و قزاقستان صادر شده است.

به گزارش رفسنجان فردا، ناهید سربازپور با اعلام این خبر افزود: در سه ماه ابتدای سال جاری تعداد ۳۴۶ مورد گواهینامه انطباق صادراتی برای محصولات پسته، مغز پسته و خرما به وزن خالص بیش از شش هزار تن جهت ارسال به کشورهای چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و قزاقستان صادر شده است.

رئیس اداره استاندارد رفسنجان ادامه داد: تعداد ۳۵۲ مورد نمونه برداری توسط بخش خصوصی از محموله های اظهار شده صادرکنندگان انجام گرفته است و بیش از ۳۷۰ مورد نیز جهت آزمون فیزیکی و شیمیایی و آفلاتوکسین به آزمایشگاه های همکار ارسال گردیده است. رفسنجان زیبا/


  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا