به گزارش خبرنگار يزد فردا: پنجم تيرماه ٩٩ سومين انتخابات هيأت مديره كانون وكلاي استان يزد برگزار خواهد شد ، در همين راستا محمد جواد طامهري زاده وكيل پايه يك دادگستري با سابقه ي درخشان وكالت در استان يزد كه پيشتر در مورد بستر سازي ارتباط وكلا و مردم سخن گفته بود بعنوان كانديداي اين دوره خود را معرفي و ناگفته هايي را بيان داشته است كه بزودي منتشر خواهد كرد .

اين در حاليست كه اين روزها در فضاهاي مختلف شاهد شعارهاي گوناگون نامزدهاي انتخاباتي اين دوره هستيم كه آيا با حدود اختيارات همخواني داشته و قابل اجراست؟

سؤالات و نظرات شما فرداييان محترم در اين باره مزيد امتنان است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا