محسن اختياري

درجمع دوستان همکار بحثی در میان بود در خصوص اینکه وام بگیریم یا نگیریم ؟! یکی از دوستان ساده دل با یک نگاه ابتدایی گفت : کارمندان بانک همه کت و شلوار دارند ، شما می خواهید وام بگیرید که کت و شلوارشان را  نو کنید ؟!

پيرامون موضوع گرفتن وام كه همگي ما بخصوص قشر كارمند جماعت كمابيش با آن درگير هستيم مباحث گوناگوني مطرح است ، از جمله يكي از اولين موضوعاتي كه به ذهن مي رسد اينكه بعضا مبالغ قابل توجهي سود بايد بپردازيم .

اما از آنجاييكه تقريبا زندگي همگي ما با اين موضوع گره خورده و بنابراين حائز اهميت فراواني است ، مناسب ديدم اندكي از دانسته ها و بخصوص تجربيات عملي و شخصي خود را با دوستان درميان بگذارم .

همانگونه كه ذكر شد سود كلان وامها اصلي ترين چالش پيش روي وام گيرندگان است ، اما در مقابل نكته اساسي ديگري كه بايد مد نظر داشت ، تورم بسيار بالاي موجود در بازار اقتصادي جامعه است كه از اينرو گرفتن وام را با رعايت ملاحظات و نكاتي توجيه پذير مي كند ، اما آن نكات مهم چيست ؟

اول از همه اينكه مي دانيم مهمترين اصل موجود در زندگي هر كدام از ما حفظ آرامش زندگي خود و خانواده است ، و لذا هر اقدامي كه ما در زندگي روزمره خود انجام مي دهيم در جهت رسيدن به اين اصل مهم و اساسي است و بنابراين به عنوان اولين و مهمترين شرط اينكه گرفتن وام در درجه اول بايد كاملا حساب شده باشد بطوريكه از عهده بازپرداخت اصل وام و يا اقساط آن برآييم و به هيچ قيمتي آرامش زندگي خود و خانواده خود را به مخاطره نياندازيم .

نكته دوم استفاده مناسب از وام است بگونه اي كه وام را نگيريم و بلافاصله آنرا بيهوده خرج كنيم و سپس ما بمانيم و بدهكاري و اقساط ماهيانه ؛ و در اين بين بهترين استفاده از وام آن هم در تورم بالاي موجود در بازار كه حتي نگهداشتن پول نقد را هم كاملا غيرعاقلانه و غيرقابل توجيه مي كند ، سرمايه گذاري در زمينه اي مناسب است كه آن هم با كمي مشورت تا حدودي قابل تشخيص خواهد بود كه با توجه به شواهد و شرايط تورمي موجود در اقتصاد كنوني جامعه ما بخصوص در سالها و بويژه ماههاي اخير نشان داده كه سرمايه گذاري در اكثر زمينه ها بالاتر از نرخ سود بانكي پاسخگو خواهد بود ؛ البته شايد سرمايه گذاري در زمينه هايي مانند ملك و املاك نياز به سرمايه هاي هنگفتي داشته باشد و ليكن در برخي زمينه هاي ديگر با حداقل سرمايه هم مي توان سرمايه گذاري كرد ، به عنوان مثال ما با هر مبلغ نه چندان زيادي مثلا با يكي دو ميليون تومان هم مي توانيم سكه يا پلاك هاي گرمي طلا خريداري نماييم ؛ كه البته در مورد طلا اين را هم بايد مد نظر داشته باشيم كه اگر مصرف كننده طلا نيستيم هيچگاه طلاي ساخته شده نخريم چرا كه هنگام فروش درصد قابل توجهي از ارزش آن به عنوان مزد ساخت كسر خواهد شد ؛ مزيت ديگري هم كه در خصوص طلا وجود دارد اين است كه بسيار نزديك به پول است و هر زمان كه ما نياز داشته باشيم و اراده كنيم بلافاصله تبديل به پول خواهد شد .

ضمن اينكه يك مسئله قابل ملاحظه ديگر دراين موضوع اينستكه شايد اقساط پرداختي وام در ابتدا زياد به نظر برسد وليكن با توجه به تورم بازار پس از گذشت يكي دو سال ديگر اين مبلغ چندان زياد به نظر نخواهد رسيد بويژه اينكه با گذشت زمان درآمدها و حقوق كارمندان هم افزايش خواهد يافت .

و بنابراين در يك بيان كلي اگر تورم موجود در بازار و اقتصاد جامعه را در نظر بگيريم گرفتن وام با مد نظر قرار دادن چند نكته ساده قابل توجيه خواهد بود :

اولا اينكه كاملا حساب شده عمل كنيم كه از عهده بازپرداخت آن بر آييم و به عنوان مهمترين اصل به هيچ قيمتي آرامش زندگي خود و خانواده خود را به خطر نياندازيم .

ثانيا : وام را بيهوده خرج نكنيم كه در نهايت ما بمانيم و قسط هايش .

وثالثا : با اندكي مشورت و بررسي در زمينه اي مناسب سرمايه گذاري كنيم .

اميدواريم روز به روز شاهد شكوفايي اقتصادي هر چه بيشتر خود و جامعه خود باشيم .

                                                             محسن  اختياري

  • نویسنده : محسن اختياري
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا