آبنماي محسن آباد واقع در مسير محور روستايي نصرآباد در حوزه شهرستان تفت يكي از نقاط حادثه خيزي است كه هرساله در اثر عبور سيلاب دچار تخريب گرديده و مشكلات عديده اي را براي عابران بخصوص مردم كل منطقه دهستان نصرآباد ايجاد مي نمايد .

محسن  اختياري  :  از آنجاييكه اين محور مسير دسترسي تعداد زيادي از روستاهاي منطقه و نيز از مسير ندوشن به سمت برخي ديگر از شهرستانها ي استان مي باشد از ترافيك قابل توجهي برخورداراست .

با توجه به  افزايش حجم بارندگي ها در يكي دو سال اخير بعضا دامنه مشكلات اين محل افزايش يافته بگونه ايكه حتي در مواقعي از سال منجر به مسدود شدن راه گرديده و بعضا نارضايتي هايي را نيز به دنبال داشته است ؛ از اينرو با عنايت به پيگيريها و درخواستهاي مكرر مردمي و به دنبال بازديد برخي مسئولين استاني از جمله معاونت امور عمراني استاندار بهسازي و احداث پل در محل در دستور كار اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان قرار گرفت كه عمليات اجرايي آن هم اكنون در حال انجام مي باشد .

اميدواريم با احداث اين پل  مشكلات هر ساله در محل  مرتفع گرديده و به دنبال آن شاهد رضايت استفاده كنندگان از مسير بويژه كل مردم منطقه دهستان نصرآباد باشيم .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا