اولین نشست خبری اصحاب رسانه با موضوع مهارت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد امیر سعید مصباح ضمن عرض خیرمقدم و تسلیت چهلمین روز شهادت سردار دلها خواستار فرستادن صدای مهارت ب