امام جمعه میبد بر توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه ای در آموزش و پرورش تاکید کرد.

در این نشست  آیت الله اعرافی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان قانون اساسی گفت :

موضوع آموزشهای فنی وحرفه ای  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و خصوصا در حوزه نوجوانان و جوانان دارای اولویت بالایی است به نحوی که این موضوع در سند تحول آموزش و پرورش هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ما از پایین بودن سرانه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح جامعه رنج می بریم.

وی با تاکید براهمیت  بعدهای آموزش مهارتی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در کنار آموزش های مهارتی شغلی، به بعد دوم یعنی مهارت های نرم هم توجه ویژه داشته باشیم. همه آحاد جامعه باید مجهز به پشتوانه مهارتی لازم برای گذراندن زندگی باشند که ما در این رمینه با کمبود جدی مواجه هستیم. مهارتهای فنی و حرفه ای فرد را برای اشتغال، در آمدزایی و اداره زندگی آماده می کند که از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت فوق العاده ای دارد. ما اگر واقعاً به آموزشهای مهارتی در هر دو بعد و هر دو سطح توجه کنیم بخش زیادی از مشکلات جامعه مرتفع خواهد شد. توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای باید از اولویت های همه ما باشد تا به وسیله آن، مشکلات جامعه را حل کنیم.

اگر چه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در دانشگاه و مراکز دیگر اهمیت دارد اما اقدام بنیادی باید در تعامل با آموزش و پرورش صورت پذیرد و تدوین سند همکاری فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش استان یزد بسیار پسندیده و مورد تایید است و امیدوارم آموزش و پرورش استان با این تعامل یک سبقه مهارتی و  فنی و حرفه ای پیدا کند و همه دانش آموزان به نوعی در آموزش مهارتی ورود پیدا کنند و این توافقات بطور کامل عملیاتی شود. اینجانب تلاش خواهم کرد این همکاری عمق پیدا کند.

در این دیدار مصباح ضمن نقد، نگرش شکل گرفته در جامعه برای الزام به طی مدارج دانشگاهی بدون توجه به میزان نیاز واقعی کشور به نیروی دانش محور، انتظار شکل گرفته مبنی بر تسلط دانش آموختگان دانش محور بر مهارت های یدی و فنی را غیر اصولی دانست که موجب هجمه بر فرهیختگان دانشگاهی گردیده است. امروز نیاز به کار فرهنگی و ریشه ای در تغییر نگرش والدین به مهارت آموزی فرزندان بیش از هر زمانی مشهود است.

وی افزود بطور جدی مصمم هستم از ارائه آموزش های بی هدف یا کم هدف در استان پرهیز کنیم. این در حالی است که سهم بودجه اختصاص داده شده به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مقایسه با کل اعتبارات حوزه آموزش به شدت ناچیز است و 96% این بودجه اندک نیز صرف هزینه های پرسنلی سازمان می گردد.

مصباح تاکید کرد در شرایط کنونی کشور جای خالی کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به شدت مشهود است. جایگاهی که در صورت بازنگری و فراهم شدن شرایط ایفاء نقش این وزارت کلیدی و به تبع آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شاهد تحولات مثبت و چشمگیر در ارتقاء فرهنگ کار شایسته و مهارت آموزی خواهیم بود.

گفتنی است در پایان آیت اله اعرافی با بیان استفاده از تمام ظرفیت اجتماعی و فرهنگی برای توسعه جایگاه آموزش فنی و حرفه ای اعلام آمادگی کرد .

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا