معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با تبیین سیاست‌های نظام شفافیت، تاکید کرد: حکمرانی خوب با استقرار این نظام در جامعه تحقق می‌یابد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "‌اکرم فداکار" معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در کمیته راهبری نظام شفافیت اداری استان ضمن تبیین برخی سیاست‌ها و ‌جهت‌گیری‌ها در پیگیری استقرار نظام شفافیت، گفت: حکمرانی خوب با استقرار ‌این نظام در جامعه و اعتماد مردم به نظام شفافیت تحقق می یابد.
فداکار به ماهیت مرحله‌ای و تکاملی فرآیند شفاف‌سازی و لزوم اجرای فعالیت‌های پایدار و مطمئن در این رابطه اشاره کرد و گزارشی از مطالب مطرح شده در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان و تصویب شیوه نامه تشکیل کمیته راهبری نظام شفافیت اداری ارائه داد.
گفتنی است ارائه الگوی پیشنهادی چارچوب گزارش‌های قابل انتشار در پیشخوان اطلاع رسانی به اداره کل روابط عمومی ‌استانداری، ارائه الگوی اولیه از چارچوب محتوایی گزارش های قابل انتشار در پیشخوان اطلاع رسانی به همراه فهرست اولویت بندی شده دستگاه‌های اجرایی هدف و ابلاغ فهرست فعالیت‌های مورد انتظار دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری از مجری طرح پژوهشی حکمرانی خوب به ناظر طرح از جمله مصوبات جلسه کمیته راهبری راهبری نظام شفافیت اداری استان بود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا