سیدمحمد رستگاری در نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان افزود: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی انجام شده بازسازی مسیر قدیمی رودخانه یزد که در گذشته جهت استفاده سیل ایجاد شده، مجددا بازسازی و برخی از مسیر در حال احداث و بهسازی است.

وی ادامه داد: این بازسازی باید از ابتدا و در حاشیه پارک کوهستان تا بلوار دانشجو نیز انجام شود و در انتها نیز از مسیر بلوار جمهوری اسلامی تا دروازه قرآن به پایان برسد.

 رییس شورای حفاظت منابع آب شهرستان یزد گفت: مسیر رودخانه یزد نباید رها شود و باید حتما تکمیل شود البته در ایجاد این مسیر باید مسایل اجتماعی و انتظارات مردم نیز دیده شود تا همراهی مردم برای احیای این مسیر حتما وجود داشته باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا