مهدیه کارگر دهقاني ،رياست مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران يزد از برپایی نمايشگاه گذر مهارت جهت بازديد عمومي دانش آموزان و دانشجويان، با هدف شناسايي ظرفيت هاي آموزش هاي مهارتي مرکز خواهران يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد نمايشگاه  توليدات کارآموزان  مرکز آموزش فني و حرفه اي  خواهران يزد، با عنوان گذر مهارت ،جهت بازديد عمومي دانش آموزان و دانشجويان، با هدف شناسايي ظرفيت هاي آموزش هاي مهارتي مرکز خواهران يزدبه مناسبت هفته پژوهش در مرکز برگزار گرديد. این نمایشگاه با هدف شناخت  مشاغل ، حرفه های جديد و انتخاب هوشمندانه  رشته تحصیلی، دانش آموزان  ودانشجویان برگزارشد

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا