یزدفردا : خبری ناگوار در رابطه با دانشگاه آزاد مهریز که زمانی پیشتاز بود .

به گزارش رسید به یزدفردا "اخیرا طی تحولاتی مشاهده می گردد که تقریبا بیش از نیمی از تجهیزات اداری دانشگاه ازاد مهریز به دانشگاه ازاد واحد بهادران با ارزش بیش از دویست میلیون ریال و همچنین تقریبا تمامی تجهیزات ازمایشگاهی این دانشگاه با ارزش بالغ بر سیصد میلیون ریال به دانشگاه ازاد واحد اشکذر انتقال داده شده است.

با توجه به کاهش شدید دانشجویان رشته برق این دانشگاه و همچنین نظر به اینکه تقریبا 90 درصد اساتید این دانشگاه رشته برق هستند.

لذا سیاست دانشگاه به سمت تبدیل دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهریز به مدارس سماء تغییر یافته است تا بدینوسیله ضمن حفظ کارمندان دانشگاه که اکثرا بومی مهریز هستند نسبت به تعدیل اساتید رشته برق که همگی غیر بومی هستند اقدام نماید.

با این دیدگاه در چند سال اینده دیگر دانشگاه ازاد مهریز وجود خارجی نداشته و اگر هم باشد خیلی کمرنگ انهم در رشته حسابداری که اساتید انرا از دانشگاه پیام نور که در همسایگی دانشگاه ازاد می باشد تامین می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا