دوره آموزشی سازماندهی به ضرورت آموزش وارتقای سطح دانش وتوانمند سازی روسای دوائر داخلی ومراکز آموزش فنی وحرفه ای استان یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد این دوره که با حضور معاونین ، روسای دوائر داخلی و مراکز آموزش فنی وحرفه ای یزد برگزار شد، هدایت کارگر مدرسی آن را برعهده داشت.

هدایت کارگر ابتدا ضمن بیان تعریفی از واژه و کاربرد «سازماندهی»، عناصر، مفاهیم و فرآیندهای آن در سازمان‌ها را برای حاضرین تشریح کرد.

وی سازماندهی و ضرورت تغییر در سازمان‌های رسمی و غیررسمی و نیز فرآیند سازماندهی رسمی را تبیین نموده و طراحی و نقش سازماندهی آن در ادارات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی را تشریح نمود.

شایان ذکر است؛ در پایان دوره، گواهینامه مربوطه نیز برای هر یک از شرکت کنندگان صادر می شود.

 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا