رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزدگفت :2415 واحد به مبلغ 1334 میلیارد تومان در سال 97 تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند

محمد رضا علمدار یزدی در هفتاد و چهارمین جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد با ارائه گزارشی در خصوص پرداخت تسهیلات رونق تولید در سال 97 توسط بانکها به بخش صنعت ، معدن ، گردشگری و جهاد کشاورزی گفت: در سال 97 تعداد 215 واحد به مبلغ 371 میلیارد تومان از طریق ثبت نام در سامانه بهین یاب در چهار بخش صنعت، معدن ، گردشگری و کشاورزی تسهیلات رونق تولیدپرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد، رییس این سازمان با اشاره به پرداختهای مستقیم توسط خود بانکها به واحدها افزود: از طریق پرداختهای مستقیم توسط خود بانکها ، تعداد 2200 واحد به مبلغ 963 میلیارد تومان به بخش صنعت ، معدن ، گردشگری و کشاورزی پرداخت شده است.

وی گفت: در سال 97 مجموعا 2415 واحد به مبلغ 1334 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اندکه اگر این عدد را به تعداد روزهای سال( 365 روز) تقسیم کنیم روزانه بانکها 3654 میلیون تومان به بخش صنعت معدن ، گردشگری و کشاورزی تسهیلات پرداخت کردند.

علمدار یزدی با اشاره به تصویب تسهیلات رونق جدید گفت: در این جلسه با همکاری اعضاء کار گروه و بانکهای عامل تعداد 51 واحد صنعتی به مبلغ 159 میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی، معدنی و گردشگری مورد تصویب کار گروه قرار گرفت.

دبیر کارگروه کارگروه رفع موانع تولید ادامه داد : کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از ابتدا تاکنون ۷۳ جلسه کارگروه اصلی، ۱۰۵ جلسه کمیته تخصصی و هزار و ۱۴۶ جلسه کارشناسی با سه هزار و ۸۱۶ مصوبه در قالب بررسی سه هزار و ۷۴۹ پرونده داشته است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا