خبرهای پلیسی:یزدفردا "سرویس اجتماعی"حوادث"خبرهای پلیس فتای کشور :رعايت حجاب و عفاف از سوي مردان و زنان در جامعه را از بسياري از خطرات حفظ خواهد کرد و مهمتر اينکه با حفظ حجاب ، کيان خانواده که اصلي ترين نهاد اجتماع است در معرض خطر قرار نمي گيرد.

به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا" به منظور حفظ حريم خانواده ها از تهديدات گوناگون ، کلام معصومين بهترين الگو براي يک خانواده اسلامي است که در مجموعه ذيل به گزيده اي از اين سخنان گهربار اشاره شده که اميد است چراغ راه ما در زندگي باشد  .

حجاب و عفاف در سيره حضرت فاطمه زهرا(س) و اسلام :

گوهر وجودي انسان از ارزشمند ترين تحفه الهي است که از جانب خداوند رحمان ورحيم آن را به وديعه گزارده و بجاست تا با نکو داشت و پاسداشت آن ، همواره مورد مراقبت و محافظت قرار گيرد .

مظهر و نماد کامل حجاب و عفاف ، مولودي سراسر رحمت و نعمت است که هستي به برکت وجود پر رمز و رازش ظهور يافته و اوست که خردمند ترين انديشه ها ، در گذر از ديباچه معرفت و شناخت حقيقتش مبهوت و سر تعظيم و تکريم دارند و او کسي جز « ريحانه رسول اعظم (ص) ، فاطمه زهرا (س) »

که کوثر را تنها صاحب کوثر مي شناسد و بس .

بر مبناي دستورات اسلام است  که اگر زن پوشيده و با وقار باشد و در روابط اجتماعي جانب عفاف و پاکدامني را رعايت کند ، افراد مغرض جرأت نخواهند کرد که مزاحم وي شوند . براساس فطرت و طبيعت انساني ، زنان از ظرافت ، لطافت و جاذبيت هاي خاصي برخوردار هستند که عمل و رفتار آن ها مي تواند مردان را بسوي خود جذب کنن . همچنان که در روايات آمده است « المرأة ريحانه » يعني زن همچون ريحانه يا شاخه گلي ظريف است . اگر باغبان او راپاس ندارد ، از ديد و دست تعرض گلچين مصون نمي ماند .

البته با بررسي آيات و روايات در مي يابيم که رعايت عفاف شامل مردان نيز مي شود و نيز در لزوم رعايت عفاف ، تفاوتي بين مرد و زن وجود ندارد .

اما به علت طبيعت و روحيه زنان ، اسلام براي آنکه قدر و ارزش زنها محفوظ باشد ، با مقرر داشتن حکم پوشش ، زنان  را از سهل الوصول بودن مصون داشته و با حجاب محدوده مطمئن تري پيرامون او قرار داده است . بنابراين براي سالم سازي جامعه بايد بدنبال عفت عمومي باشيم تا حجاب آگاهانه  گسترش يابد تا سلامت و امنيت اجتماعي در جامعه پايدار شود .

 

جايگاه زن از منظر حضرت امام (ره ) :

يکي از برکات وجود حضرت امام (ره) ، معرفي جايگاه واقعي زن از نظر اسلام بود و آنچه که اسلام براي زن قائل است ، برابري زن و مرد نيست بلکه ايفاي نقش زن در جايگاه واقعي خود است .

حضرت امام "خميني"(ره) در مورد فعاليت اجتماعي و اشتغال زنان هميشه اين نکته را بيان مي کردند که:"فعاليت اجتماعي، سياسي کنيد ولي حدود شرعي از جمله رضايت همسر را رعايت کنيد."

حجاب و عفاف از منظر مقام معظم رهبري ( مد ظله العالي ) :

مقام معظم رهبري مي فرمايد : ضرورت انقلاب را بشناسيد ، بدانيد که حفظ عفاف و عصمت جامعه و طهارت دامان مرد و زن در اين فرصت بسيار حساس جامعه انقلابي ايران يک ضرورت و يک فريضه است .

 

حجاب و عفاف از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري :

استاد شهيد مطهري مي گويد : معناي «حجاب » در زبان عرب ، اين لباس نيست ، پرده و يک نوع فاصله است . در قرآن کلمه « حجاب » متناسب با موضوع خاصي آمده است . در آياتي که مربوط به حجاب است ، بحث بر سر چگونگي پوشش و لباس است . در جامعه ما خانم ها از حضور در اجتماع منع نمي شوند ، و تنها سلامت حضــور در جامعه موضـوع مورد بحث ماست .

استاد شهيد در جايي ديگر بيان مي کند : وقتي زن پوشيده و سنگين از خانه بيرون  رود و جانب عفاف و پاکدامني را رعايت کند ، افراد فاسد و مزاحم جرأت نمي کنند متعرض آن ها شوند . بنابراين مسلمان بايد آنچنان در ميان مردم رفت و آمد کند که علائم عفاف و وقار و سنگيني و پاکي از او آشکار باشد و با اين صفت شناخته شود تا بيمار دلان از آن ها مأيوس گــردند .

 

حجاب از ديدگاه مخالفان اسلام :

مخالفان اسلام مدعي هستند که اين لباسي که اسلام براي خانم ها در نظر گرفته است ، بخاطر آزادي که به آقايان داده و محدوديتي که براي خانم ها قائل شده ، خلاف عدالت است . بنابراين لباس زن بعنوان يکي از مباحث عدالت اجتماعي قابل طرح است و در بحث استحکام خانواده نيز کيفيت پوشش خانم ها مورد تأکيد است .

آثار و فوايد حجاب و عفاف اسلامي :

کشانيدن تمتعات جنسي از محيط خانه به اجتماع ، نيروي کار و فعاليت اجتماع را ضعيف مي کند . برعکس آنچه که مخالفين حجاب خرده گيري کرده اند و گفته اند : حجاب موجب فلج کردن نيروي نيمي از افراد اجتماع است ؛ بي حجابي و ترويج روابط آزاد جنسي ، موجب فلج کردن تمامي نيروي اجتماع است .

رعايت حجاب ، نه تنها براي خود زن ارزش آفرين است ، بلکه باعث حفظ ارزش هاي انساني جامعه ، مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب ، کاهش چشمگير مفاسد فردي و اجتماعي ، آرامش و پايداري نهاد مقدس خانواده و استيفاي نيروي کار در سطح جامعه و ... است .

برخي از انديشه گران و حکيمان بر اين باورند که حجاب، حق الله است و در اين باره مي گويند:"حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد و نه مال شوهر و نه ويژه برادر و فرزندانش مي باشد. همه اينها اگر رضايت بدهند، قرآن راضي نخواهد شد، چون حرمت زن و حيثيت زن به عنوان حق الله مطرح است.

لذا کسي حق ندارد بگويد من به نداشتن حجاب رضايت دادم.

مسئله حجاب به معني منزوي کردن زن نيست. مسئله حجاب به معناي جلوگيري از اختلاط و آميزش بي قيد و شرط زن و مرد در جامعه است. اين اختلاط به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد و بخصوص به ضرر زن است. حجاب به هيچ وجه مزاحم و مانع فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و علمي نيست.

اگر زنان جامعه باحجاب باشند، هم مردان از نظر طهارت روح و جسم سالم مي مانند و هم در جامعه، سلامت خانوادگي حفظ خواهد شد و محيط خانواده تحت تاثير خودنمايي هاي عده اي از زنان بدحجاب و بي حجاب قرار نمي گيرد؛ همچنين مراکز اجتماعي مثل اداره ها و بيمارستان ها و... در کمال سلامت رفتاري خواهند بود و بزهکاري هاي اجتماعي به حداقل خواهد رسيد.

امروز دشمن مسلح تر و هوشيار تر از ديروز وارد صحنه پيکار شده است : زيرا علاوه بر شکستي که از طريق انقلاب اسلامي بر او وارد شد ، از طريق تهاجم نظامي نيز تنوانست به اهداف شوم خود برسد ؛ از اين رو با حربه تهاجم فرهنگي وارد ميدان کارزار شده است که صدها برابر خطرناک تر از تهاجم نظامي است .

امروز دنيا با موج اسلام هراسي روبروست که بخش هايي از آن مربوط به عفاف و حجاب بوده و دشمن به خصوص صهيونيست بين الملل در پي آن است که بتواند زنان و دختران ما را از هويت اصلي و ديني خود خارج کند و فرهنگ غربي را در بين آنان رواج دهد . امنيت جامعه کنوني ما نيز تنيجه رعايت حجاب از سوي  زنان و دختران ماست که نقش آنان را در بيداري اسلامي بخصوص در منطقه خاورميانه شاهد هستيم .

زنان امروز ما بايد بيش از پيش هوشيار و زيرک باشند ، چرا که استکبار و استعمار جهاني از پاي ننشسته و براي رسيدن به اهداف شوم خود يعني در بند کشيدن ملل مسلمان و تضعيف ارزشهاي اسلامي و ملي همچنان تلاش مي کنند . بر زنان مسلمان واجب است که فريب دسيسه هاي استعمار را نخورند و در مقابل آن ايستادگي و مقاومت نشان دهند و بيش از ديروز در صحنه حضور داشته باشند .عاقبت به خيري و رسيدن به کمال و رستگاري ، در پيروي از ولايت و استمرار راه شهدا و امام شهدا است.

 

منابع :

1- مسأله حجاب – استاد شهيد مرتضي مطهري

2- اربعين حجاب و عفاف ( حجاب و عفاف از منظر آيات و روايات ) – محسن رفيعي – معصومه شريفي

 

گردآورنده:مركز اطلاع رساني معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان يزد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا