برگزاری آخرین جلسه شورای اداری شهرستان خاتم در سال 1394 به ریاست مهندس زاده رحمانی فرماندار 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا