دبير محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر  "متادون در بازار آزاد  چرا ؟؟

یزدفردا:علی آبادی:در خبر ها داشتيم جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در پاسخ به احتمال ورود شربت ترياك به بازار سياه اذعان كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر تلاش مي‌كند كه با در نظر گرفتن پيش‌بيني‌هاي لازم، توزيع شربت ترياك را در مراكز درماني آغاز شود و اگرچه ايجاد بازار سياه در اين موارد تا حدي غير قابل كنترل است، اما در هر حال با هرگونه تخلف در اين زمينه به طور جدي برخورد خواهد شد.

دبير محترم :ا  يك سئوال بي پاسخ در ذهن نقش مي بندد، كه هدف دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر در توزيع قرص متادون ،شربت متادون ،ودر آينده نزديك شربت ترياك چيست ؟

و قطعا جواب به يك جمله ختم مي شود و آن اين است ،براي ريشه كني اعتياد در جامعه و كمك درمان مدار به معتادان .

اما روش و عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در جهت ديگري برنامه ريزي شده است واين را در ذهن تداعي مي كند كه بيشتر در جهت تامين در آمد  مغازه چند نبش برخي  افراد سود جو  حركت مي نمايند .البته كه نويسنده اين سطور بر اين اعتقاد است كه تمامي تصميم گيرندگان و برنامه ريزان همان هدف اعلام شده را دنبال مي نمايند ولي در عمل يا از روي نا آگاهي و يا برداشت غلط از اعتياد و معتادان باعث شده است كه روشهاي گذشته و آينده اشان در جهت اهدافشان نباشد .

براي اكثر كساني كه با معتادان و اعتياد سر و كار داشته اند واضح است كه معتادان اكثرا ،افراد با فكر و با هوشي بوده و هزاران ترفند نا نوشته را ابداع مي كنند  وتوزيع با روش انجام گرفته در طول سالهاي گذشته فقط و فقط توانسته معتادان حرفه اي و سابقه دار را به سوي خود جذب نمايد كه هراسي از ثبت اسم و مشخصات خود ندارند ،و رسمي و غير رسمي بر چسب اعتياد را به خود چسبانده اند .

و اگر كمي به گردونه توزيع متادون دقت نمائيد قطعا با نگارنده هم عقيده خواهيد شد و ريشه بازار سياه را در نحوه برنامه ريزي عوامل دست اندركار خواهيد يافت .

يك معتاد براي دريافت متادون بايستي با در دست داشتن فتوكپي شناسنامه خود به مراكز دولتي و خصوصي ترك اعتياد مراجعه نموده وپس از ثبت مشخصات وي ،هر روزه و يا به صورت چند روز يكبار به اينگونه مراكز مراجعه و متادون دريافت نمايد .

و گاهي نيز در محل دريافت دارو را تناول و يا براي چند وعده مصرف خود متادون دريافت نمايد .و تنها محل فرار متادون از كردونه توزيع دولتي به بازار سياه همين نحوه توزيع است كه در ابتداي اجراي برنامه توزيع متادون قرصها به معتادان تحويل داده مي شد و راهي شده بود براي كسب در آمد معتادان به گونه اي كه يك معتاد با پرداخت مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان تعداد صد تا صدوبيست قرص متادون دريافت كرده و آن را در بازار آزاد به مبلغ يكصد تا يكصدو بيست هزار تومان به فروش رسانده و بدينوسيله هزينه تهيه مواد مخدرش را تامين مي كرد.

و در ادامه كار براي جلوگيري از وارد شدن قرصها به بازار سياه در مراكز با يك هاون شيشه اي و يك گوشت كوب قرصها را له كرده و به معتادان تحويل مي دادند كه باز همان قرصهاي له شده به صورت فله اي سر از بازار در مي اورد و حال در ادامه اجراي اين طرح يعني توزيع شربت متادون هم باز به همان روش قبلي كار نموده و با ز شاهد فروش هر سيسي شربت به مبلغ دو تا سه هزار تومان در بازار سياه هستيم و گاهي هم هر شيشه شربت به ميلغ صدو هشتاد هزار تومان خريد و فروش مي شود .

اما اصل بحث اين است كه گردانندگان و مجريان اين طرح شايد اصلا به اين موضوع فكر نكرده اند كه علت اصلي بازار سياه چيست ؟وتنها و مهمترين عامل در اين بين كه معتادان آبرو مند و به قول حرفه اي ها يقه سفيدان هستند كه به خاطر حفظ آبروي خو.د حاضر به ثبت مشخصات خود نشده و نخواهند شد و مشتري بازار سياه اينگونه مواد هستند .

اگر هدف براندازي اعتياد است پس بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه هر معتاد پس از تجويز هر پزشكي بتواند داروي رهائي از اعتياد را بدون هيچ هراسي و با قيمت دولتي تهيه نمايد و زماني كه داروخانه هاي كشور به هر معتاد محتاج درمان داروي ترك را ارائه دهد كدام بازار سياهي براي اينگونه مواد وجود خواهد داشت .

و مگر اين است كه همه طراحان اين طرح ملي مدعي هستند كه متادون و دارو هاي توزيع شده براي ترك است پس چرا با اينگونه توزيع نمودن به قاچاق شدن آن كمك مي كنيم ؟

مگر ما شعار نمي دهيم برنامه درمان مدار است پس چرا بايستي زمينه اي را ايجاد نمائيم كه عده اي خاص بتوانند از اين برنامه سوء استفاده نمايند  ؟

اگر متادون ،يا شربت ترياك براي ترك اعتياد است پس بگذاريد بدون ثبت نام افراد و ايجاد ترس و وحشت از اينكه سوءسابقه اي براي فرد ايجاد شود خود را درمان و از اين دام نجات يابد ؟

آخر ما نمي توانيم درك كنيم كه اگر متادون يا هر داروي ديگر ترك اعتياد به صورت قابل دسترس در جامعه باشد ،چه اتفاق خطرناكي رخ  خواهد داد كه اينقدر مصريم با صرف هزينه هاي سرسام آور شبكه توزيع خاص اينگونه مواد داشته باشيم ،مگر اينكه بگوئيم با ايجاد اين مراكز براي عده اي شغل ايجاد نموده ايم و كار جديدي تعريف شده است كه كاملا غير منطقي است ؟

 

مگر غير از اين است كه اگر متادون در اختيار داروخانه هاي كشور باشد و پزشكان كشور به مانند ديگر بيماري ها پس از تشخيص بيماري آن را براي بيماران خود تجويز نموده و بيماران به مانند داروي سرما خوردگي آن را تهيه نمايند .كساني از اين پروسه استفاده خواهند كرد كه معتادند و اين همان هدف اجرائي ستاد محترم مبارزه با مواد مخدر كشور است ؟

پس بيائيد قدري تامل نموده و خود باعث ايجاد بازار سياه براي برنامه هاي خود نباشيم و هزينه هاي سرسام آور بازار سياه را به معتادان كشور كه همانا برادران و خواهران ما هستند تحميل ننموده و به هر ايراني اجازه دهيم كه با صرف هزينه اي اندك خود را از اين دام رهانيده و به دامن پاك و بي آلايش جامعه بازگردد .

پس دبير محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر بيائيد در روش توزيع خود تجديد نظر نموده و دكان عده اي سود جو كه از نقطه ضعف معتادان  مغازه اي چند نبش براي خود درست نموده اند ببنديد .

و انشالله كه روزي برسد كه ديگر نيازي به تهيه اين دارو نباشد ؟

نامه وارده به يزدفردا

يزدفردا

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا