مهدی فاتحی نیا-استادیار دانشگاه یزد

در روزهای پایانی آبان ماه دوره بسیار سختی بر کشور و جامعه ما گذشت. آسیبهای مادی و معنوی زیادی به مردم وارد شد. خسارتهایی که این نا آرامی­ها برجای گذاشت قطعا باعث ایجاد فشار مضاعفی بر مردم و دولت خواهد شد. همچنین باعث ایجاد حس بی اعتمادی