بازداشت روح الله زم سرکرده شبکه رسانه‌ای آمدنیوز که پیش از این فعالیت هایش عامل اصلی فیلتر تلگرام معرفی شده بود، بار دیگر نگاه ها را متوجه سرنوشت فیلتر تلگرام کرده است.

 

سال 1396 و در جریان فیلتر موقت تلگرام به دنبال آشوب های خیابانی، یکی از عواملی که باعث رفع فیلتر تلگرام شد، همکاری دوروف در مسدودسازی کانال آمدنیوز بود. کانالی که مردم را دعوت به حضور در تجمعات اعتراضی می کرد و نقش مهمی در بی ثباتی شهرهای مختلف کشور داشت.

پس از مسدود شدن کانال آمدنیوز، روح الله زم و همراهانش با کانالی به نام صدای مردم به همان نقش تخریبی ادامه دادند. همین موضوع باعث شد تا موجی از بدگمانی نسبت به تلگرام به وجود آمده و در نهایت دستگاه قضایی حکم به فیلتر تلگرام دهد.
این حکم را در بهار 1397 بازپرسی صادر کرد که این روزها به دلیل برخی تخلفات در زندان است. جالب آنکه یکی از عوامل فیلترینگ که همان روح الله زم و شبکه رسانه ای آمدنیوز بود هم به دست نیروهای امنیتی ایران افتاده و این کانال در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته است.

بنابراین یک سال و نیم پس از فیلتر تلگرام، این سوال مطرح است که با بازداشت روح الله زم و از بین رفتن یکی از مهمترین تهدیدات تلگرامی، آیا ممکن است فیلتر این پیام رسان برداشته شود و در راهبردهای محدودسازی شبکه های اجتماعی تغییری حاصل شود؟

با اینکه اظهارنظر چندی پیش منسوب به دبیر شورای عالی فضای مجازی تکذیب شد و در عمل شواهدی مبنی بر تغییر سیاست های موجود در قبال تلگرام دیده نمی شود، اما فروپاشی شبکه تخریب آمدنیوز که گفته شده فراتر از روح الله زم است، می تواند چشم انداز تازه ای را پیش روی تلگرام قرار دهد؛ چشم اندازی که کار با این پیام رسان محبوب را بدون فیلتر، ممکن کند.

 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا