فرزند شهید شیرودی در حمایش زنان حامی روحانی گفت: خواهران و برادران با وعده نان نمی‌توان مردم را فریب داد. فریب کسانی که با وعده نان مردم را شیفته خود می‌کنند نخورید. روا نیست دزدان آزادی مردم را شیفته نان کنند، آزادی و معیشت با وعده محقق نخواهد شد.

 
او افزود: توسعه اقتصادی حق مردم ایران است، توسعه اقتصادی زمینه توسعه فرهنگی است، در دولتی که پایه آن احترام و آزاداندیشی است منشور حقوق بشری تدوین شد و مردم به حق بر زمین مانده خود رسیدند.
 
فرزند شهید شیرودی تاکید کرد: هموطنان ما شاهد رشد و توسعه معیشتی و فرهنگی هستیم و کنار دولت تدبیر و امید خواهیم ماند. در کنار روحانی خواهیم ماند و از او حمایت خواهیم کرد. همانگونه که مردان  از دامن زنان به معراج می‌رسند و مردان بزرگی از دامن آن‌ها به جبهه‌ها رفتند این بار هم زنان حمایت خود را از دولت تدبیر و امید اعلام می‌کنند. این بار هم برای آزادی و فرهنگ ایران پشتیبانی خود را از روحانی حمایت می‌کنیم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا