مریم کاویانی به یک رستوران هندی رفته و عکسی به یادگار گرفته است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا