یزدفردا"تسنیم نوشت"با نزدیک شدن به انتخابات ۹۶ و درخواست حجاریان و دیگر حامیان دولت برای متوقف‌شدن کنایه‌های سیاسی از سوی اصلاح‌طلبان به دولت روحانی یک فعال سیاسی اصلاح‌‌طلب دولت یازدهم را مجدداً "رحم اجاره‌ای" خواند.

، ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب اولین اصلاح‌طلبی بود که دولت روحانی را به "رحم اجاره‌‌‌‌ای" تشبیه کرده و گفته بود: "چند وقت پیش به دوستانی به‌شوخی گفتم این رحم اجاره‌ای برای پرورش یک نطفه است". بعد از اظهارات اصغرزاده این اصطلاح رایج در علوم پزشکی مرتبط با حوزه بانوان بارها از سوی برخی اصلاح‌طلبان به‌عنوان صفت یا ضمیر درباره دولت یازدهم به کار برده شد.

تشدید اختلاف میان اصلاح‌طلبان و دولت، کنایه‌های سیاسی را تبدیل به تقابل جدی کرد به‌طوری که محمدرضا تاجیک، دولت روحانی را دولت "گرفتار" و "پوپولیست" و صادق زیباکلام آن را دولتی "یک‌میلیونی" و "تصادفی" خواند؛ حجاریان در اظهارنظری، دولت یازدهم را "دولت حسینقلی‌خانی" خواند و وجود دولت روحانی را مدیون و مرهون جریان اصلاحات دانسته بود.

و اما بعد از تکرار کنایه‌های متعدد سیاسی، محمدرضا خاتمی آب پاکی را روی دستان اصلاح‌طلبان ریخت و گفت که گزینه اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات 96 شخص روحانی خواهد بود؛ برخی دیگر از اصلاح‌طلبان حامی دولت و دولتی‌ها در پیغام‌های جداگانه غیررسمی خواستار پایان یافتن کنایه‌های سیاسی اصلاح‌طلبان به دولت روحانی شدند و سعید حجاریان نیز در گفت‌وگو با تسنیم، "رحم اجاره‌ای" را "حرف زشت" خواند و گفت: "این تعابیر (تعبیر رحم اجاره‌ای) حرف خوبی نیست، حرف زشت