یزدفردا"رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه حساسیت جامعه نسبت به حوادث باید نهادینه شده و گذرا نباشد، تاکید کرد: هدف ما باید دستیابی به جامعه ایمن و تاب‌آور باشد تا بتوانیم در حواث تعداد بیشتری از افراد را نجات داده و مجروحان کمتری داشته باشیم.


دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین با اشاره به در پیش بودن انتخابات جمعیت هلال احمر گفت: اساس کار در هلال‌احمر داوطلبانه است؛ بنابراین در انتخابات جمعیت نیز تا حد امکان انجام امور به شکل داوطلبانه و با کمترین هزینه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر در یکسال گذشته و خدمات و طرح‌های موفقیت آمیز افزود: در یکسال گذشته خدمات خوبی در حوزه‌های مختلف از جمله امداد و نجات، داوطلبان، جوانان، منابع انسانی و سایر حوزه‌های جمعیت انجام شده است که جای قدردانی دارد.

تهیه گزارش عملکرد براساس تحلیل و شاخص مداری
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه تولید آمار و اطلاعات به دلیل ضرورت ارزیابی باید با تحلیل تخصصی همراه باشد، افزود: باید موقعیت مطلوب و موجود در گزارش‌ها مقایسه شده و مسیر توسعه نیز ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه تهیه گزارش عملکرد در جمعیت هلال احمر باید به سمت شاخص مداری پیش رود، گفت: آمار اقدامات انجام شده فقط بخشی از یک گزارش عملکرد مطلوب است. گزارش عملکرد مفید و قابل استناد گزارشی است که بتوان از آن شاخص‌های معنی‌دار و تحلیلی استخراج و براساس آن ارزیابی معنی‌داری صورت پذیرد.

برنامه‌ریزی صحیح برای کاهش هزینه‌های مازاد و جاری
رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه لازم است از متخصصین و کارشناسانی که می‌توانند در حوزه تحلیل و تفسیر گزارشات آماری به جمعیت هلال احمر کمک کنند، دعوت به عمل آید، افزود: فعالیت‌های بسیاری در حوزه تاب‌آوری جامعه و آموزش همگانی توسط جمعیت هلال احمر انجام شده، اما همه آنها بصورت اعداد و ارقام خام است؛ در صورتی که گزارش این فعالیت‌ها باید تبدیل به ارزش ریالی و اعداد معنادار شود تا مشخص شود چقدر در این حوزه فعالیت موثر انجام شده است.

وی با تاکید بر برنامه‌ریزی صحیح برای کاهش هزینه‌های جاری و مازاد افزود: برگزاری جلسات مدیران و زیرمجموعه به شکل حضوری قطعا بار مالی به دنبال دارد که می‌توان با برگزاری این جلسات بصورت ویدیو کنفرانس که بستر آن در جمعیت هلال احمر وجود دارد از هزینه‌های غیرضروری کاست.

ضیائی با تاکید بر حرکت مدیران و کارکنان جمعیت هلال احمر بر مدار سلامت مالی و اخلاقی خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین سرمایه و پشتیبان این نهاد مردمی اعتماد و داشتن نام نیک در میان مردم است؛ بنابراین همه خانواده جمعیت هلال احمر باید در فضائل اخلاقی و رفتاری، الگو، پیشرو و ثابت قدم باشند.

ایجاد ترسی منطقی برای تحقق جامعه‌ای ایمن
رئیس جمعیت هلال احمر در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه گزارش قابل تاملی توسط دبیرخانه فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر برگرفته از پنج قاره جهان با موضوع "ایجاد چارچوب جامعه ایمن و تاب آور" انجام شده است، افزود: پروفسور «بیپین کومار ورما» از مشاوران سازمان بهداشت‌ جهانی نیز در مدت زمانی که در تهران بود نقطه نظرات جالبی در خصوص "ایجاد جامعه ایمن و اینکه هرچه واقعیات بیشتری را درباره بلایای طبیعی به مردم بگوییم واکنش بهتری از خود بروز می‌دهند" داشت که قابل تامل است و نشان می‌دهد از کنار این موضوع نباید به سادگی عبور کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در تهران روی یک بمب ساعتی زندگی می‌کنیم و وقوع یک زلزله شدید که می‌تواند بحران جدی برای کشور باشد این شهر را تهدید می‌کند افزود: لازمه مقابله و آمادگی با این بحران داشتن یک ترس منطقی است تا تاب آوری جامعه در مقابله هر حادثه و بحرانی افزایش یابد.

ایجاد جامعه تاب‌آور کاری پرهزینه، مستمر و زمان‌بر است
رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه تاب‌آوری یعنی برگشت به وضعیت اول و ایجاد یک جامعه ایمن و تاب آور، کاری هزینه بر، مستمر و زمان‌بر است، افزود: تفاوت بین جوامع توسعه یافته و نیافته میزان آمادگی و آسیب‌پذیری و در نتیجه میزان تاب‌آوری آنها در برابر بحران‌هاست.

وی با اشاره به اینکه ماموریت‌های روزانه ما باید در جهت ایجاد جامعه ایمن و تاب‌آور باشد، افزود: بر این اساس میزان تخصیص بودجه به هلال احمر و همچنین سایر تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات باید بر اساس همین موضوع تعریف و صرف شود.

ضیائی افزود: باید همه هزینه‌هایی که راستای ایجاد جامعه‌ای ایمن و تاب‌آور تا به امروز انجام شده به عدد و رقم تبدیل شود تا مشخص شود اگر جمعیت هلال احمر در این زمینه ورود داشته از چه هزینه ها و خسارت‌های سنگینی جلوگیری شده است.

ایجاد جامعه ایمن و تاب‌آور باید جزو حساسیت مسئولان و مطالبه مردم باشد
رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه با بودجه فعلی جمعیت هلال احمر رسیدن به جامعه ایمن و تاب آور بسیار مشکل است، افزود: رسیدن به جامعه‌ای ایمن و تاب آور بالاترین سطح پیشرفت محسوب می شود و اگر نتوانیم چنین جامعه ای را ایجاد کنید بالاترین هزینه ها را در هنگام وقوع بحران ها متحمل خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت تهیه پروفایل مخصوص هر کشور راجع به برنامه های کاهش ریسک پذیری و پیشگیری از حوادث افزود: قطعا این پروفایل برای ایران با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت خواهد بود.

به گفته ضیایی، در مسیر ایجاد چارچوب جامعه تاب آور، از یک رو باید تعامل بسیار خوبی با دولت داشته باشیم، این مسئله باید جزو حساسیت‌های مسئولان باشد و از سوی دیگر ارزیابی و شناسایی خطر، آمادگی مبتنی بر جامعه و حمایت طلبی جزو مطالباتی است که مردم باید از سیاست مداران داشته باشند.

افزایش حساسیت منطقی مردم نسبت به بحران‌ها با گسترش آموزش همگانی
رئیس جمعیت هلال احمر افزود: نقش آموزش‌های همگانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. سابق بر این آموزش همگانی در جمعیت متولی نداشت در حالی که یکی از وظایف اصلی جمعیت هلال احمر آموزش همگانی بوده و باید افراد متخصص را جمع کند و البته بسیاری از فعالیت‌های دیگر ما نیز باید از پایه آموزش، اعتباربخشی شده باشد.

ضیائی با تاکید بر نقش و وظیفه ویژه هلال احمر در آموزش همگانی جامعه، افزود: باید سطح حساسیت مردم به شکل منطقی و درست نسبت به حوادث و بحران‌های پیش رو افزایش یابند؛ مردم باید بدانند بالاخره زلزله در تهران اتفاق خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه حساسیت جامعه نسبت به حوادث باید نهادینه شده و گذرا نباشد، تاکید کرد: هدف ما باید دستیابی به جامعه امن و تاب‌آور باشد تا بتوانیم در حواث تعداد بیشتری از افراد را نجات داده و مجروحان کمتری داشته باشیم تا از این طریق سرمایه ملی کمتری از بین رود.

ضرورت افزایش مناسبات و ارتباطات هلال احمر ایران با سازمان‌های بین‌المللی
به گفته دکتر ضیایی در ایجاد چارچوب جامعه امن یکی از فعالیت‌ها، ارزیابی میزان ریسک و ظرفیت آسیب‌پذیری است؛ همچنین تقویت جامعه برای عمل، مدیریت اطلاعات و توسعه آن برای پاسخ به موقع به ریسک، توجه به تغییرات اقلیمی و مخاطرات مرتبط با آن، حمایت طلبی برای تاثیر جامعه، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی برای برنامه‌های اصلی و توسعه ارتباطات برای افزایش ظرفیت‌سازی از جمله موضوعاتی است که در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر جایگاه جمعیت هلال احمر ایران میان جمعیت‌های ملی بر افزایش مناسبات و ارتباطات با سازمان‌های بین‌المللی افزود: باید استراتژی‌های فعال و موثرتری برای جوانان و ارتباط قوی و ساختارمندی را با دولت‌ها داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر، اشراف به نقاط قوت و ضعف جوامع خود، توانایی استفاده موثر از تجارب جامعه، برنامه‌های موثر برای کاهش ریسک و بهبود آسیب‌پذیری جامعه، قدرت تبادل تجربیات و مهارت‌های خود با برگزاری کنگره، همایش و نشان دادن به دیگران، درک قوی‌تری از سیاست‌های کشور و مسائل قانونی و تقویت پاسخ‌های بشردوستانه، مهارت‌های خود را توسعه دهیم از جمله توانایی‌های ضروری هر جمعیت ملی دانست.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت‌های ملی توانمند باید در راستای مشارکت‌های موثرتر، تقویت فنی بیشتر و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آموزش و یادگیری گام بردارند که در جهت تحقق و گسترش هر چه بیشتر این موارد منابع مالی و انسانی زیادی را ایجاد کرده و تقویت بیشتری برای پاسخگویی بیشتر داشته باشیم.

هلال احمر مدافع حقوق مردم در ایجاد جامعه تاب‌آور و کاهش خطرپذیری
رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اجرای برنامه آمادگی مبتنی بر جامعه برای کاهش خطر پذیری افزود: در این زمینه باید اولویت‌ها براساس میزان آسیب پذیری، توسعه جامعه در سطح خانوارها، تقویت زیرساخت‌های جامعه (در قانون لحاظ شده و از بابت آن حتی عوارض نیز کسب شود)، برنامه موثر سیستماتیک داخلی و بین بخشی تعیین شود.

بنابر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر، وی افزود: در اجرای برنامه آمادگی مبتنی بر جامعه، موضوعات مهمی چون تاثیر سازمان‌های جمعیتی تا سطح شعب، افزایش مهارت‌ها، شناسایی گروه‌های هدف مانند مدارس، مادران و ...، افراد مرجع و مورد توجه مانند ائمه جمعه، روحانیون و ...، آموزش و تبادل تجربیات، ایجاد ظرفیت برای کارمندان، داوطلبان و پرسنل هلال احمر باید مورد توجه قرار گیرد.

ضیائی با تاکید بر اینکه باید سطح مطالبات مردم نسبت به این موضوع افزایش یابد، افزود: هلال احمر باید مدافع حقوق مردم باشد، نهادسازی کرده و روش ارائه دهد و صد البته پاسخ دهد که چه خروجی داشته است.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا