کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان یزد به سرپرستی آقای دکتر میررکنی، از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این بازدید به منظور بررسی اسناد و مدارک و مسائل و مشکلات آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی، اداری و رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر انجام شد. در این بازدید، دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس واحد اشکذر، گزارش مختصری از امکانات، رشته های موجود، فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی و آمار دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان ارائه کرد. بنابر همین گزارش، این هیأت، در ادامه از آزمایشگاه ها، کتابخانه، سایت و آموزش و ... این واحد دانشگاهی بازدید کردند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا