یزدفردا "مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی به همراه معاون این دفتر و مشاور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه اردکان بازدید کردند.

مسئولین وزارت علوم در این بازدید زیرساخت ها، تجهیزات و امکانات آموزشی این دانشگاه را مورد بررسی قرار دادند. دکتر عبدالرحیم  نوه ابراهیم  مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر یوسف محب زادگان معاون این دفتر و دکتر احمد داوری مشاور معاون آموزشی در ادامه در نشست مشترکی با رئیس و معاونین دانشگاه اردکان در خصوص اولویت ها و توانمندیهای آموزشی این دانشگاه بحث و تبادل نظر کردند.

دکتر غفوری چرخابی رئیس دانشگاه اردکان در این جلسه با بیان تاریخچه آموزش عالی از ابتدا تا کنون و مراحل شکل گیری مراکز مختلف آموزش عالی در اردکان و نیز نحوه شکل گیری، پیشرفت و ارتقاء این دانشگاه؛  به برخی از موفقیت های دانشگاه اردکان در مدت کوتاه فعالیت خود به ویژه در حوزه آموزشی پرداخت و گفت: تاکنون بیش از 43درصد فارغ التحصیلان دانشگاه اردکان در تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های دولتی معتبر پذیرفته شده اند. دکتر غفوری چرخابی همچنین طرح های خیری در دنشگاه را برشمرد و اظهار امیدواری کرد: اعتبارات لازم جهت تکمیل طرح های نیمه تمام خیری به دانشگاه اختصاص یابد. دکتر فتاحی معاون آموزشی دانشگاه اردکان نیز با بیان گزارشی در حوزه آموزشی و پژوهشی گفت: راه اندازی رشته های تحصیلی در این دانشگاه برحسب نیازهای منطقه و منطبق با آمایش سرزمین می باشد. معاون آموزشی دانشگاه اردکان اظهار داشت: بهره مندی از 59 عضو هیأت علمی مجرب و مجری بودن در بیش از 16 رشته تحصیلی به صورت انحصاری در بین دانشگاه های استان  از جمله دیگر ویژگی های این دانشگاه در حوزه آموزشی است.

مسئولین وزارت علوم در ادامه سفر خود به اردکان از چند مرکز آموزش عالی دیگر این شهرستان نیز بازدید کردند. حضور در بافت قدیم اردکان و بازدید خانه تاریخی مرحوم آیت الله خاتمی(ره)آخرین برنامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و هیأت همراه در این شهرستان بود.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا