زمان : 24 Shahrivar 1385 - 07:43
شناسه : 2818
بازدید : 78421
بيو گرافي دكتر جليل شاهيدكتراي مهندسي راه و ساختمان(تخصص مهندسي ترافيك و برنامه ريزي) بيو گرافي دكتر جليل شاهيدكتراي مهندسي راه و ساختمان(تخصص مهندسي ترافيك و برنامه ريزي)

دكتر جليل شاهي
دكتر جليل شاهي
رياست دانشگاه يزد 1374-1365
متولد 1317 - شهر يزد

سوابق تحصيلي :
• ديپلم رياضي دبيرستان ايرانشهر يزد 1337
• كارشناسي ارشد مهندسي راه و ساختمان، دانشگاه صنعتي اميركبير تهران –ايران 1337 تا 1341
• دكتراي مهندسي راه و ساختمان(تخصص مهندسي ترافيك و برنامه ريزي)، دانشگاه برادفورد انگلستان 1354

 سوابق تحقيقاتي:

1-     اثرات اجتماعي – اقتصادي طرح فولاد آلياژي سرپرست گروه محققين , نيرو دانشگاه يزد شركت سهامي كارخانجات فولاد آلياژي, اتمام يافته در تاريخ 1371, 1369 , آقايان دكتر خضائي , احرام پوش , مهندس مهرنها 

2-     بررسي طرح جامع دانشگاهها, محقق, دانشگاه علم و صنعت ايران , دانشگاه علم و صنعت ايران, اتمام يافته در تاريخ 1369, 1366 آقايان دكتر ثنايي دكتر برخورداري, دكتر فاهري

 

دوره‌هاي آموزشي:
• دوره آموزش هاي فني و مهندسي ، زير نظر سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) تورينو ايتاليا 1363
• دوره‌هاي آموزشي توسعه تكنولوژي مناسب (APPROPRIATE TECHNOLOGY) مناطق بيرون شهري لائه باد هند 1364
• فرصت مطالعاتي يكساله ، دانشگاه بيرمنگام انگلستان 1367
• فرصت مطالعاتي يكساله دانشگاه NSW(NEW SOUTH WALES) سيدني استراليا 1374
• فرصت مطالعاتي شش ماه دانشگاه NSW استراليا 1382
• دوره آشنايي با وظايف و عملكردهاي سازمان آموزش علمي فرهنگي ملل متحد ، پاريس 1367

 


سوابق فعاليتهاي آموزشي:

 دروس:

: • دوره آموزش هاي فني و مهندسي ، زير نظر سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) تورينو ايتاليا 1363 • دوره‌هاي آموزشي توسعه تكنولوژي مناسب (APPROPRIATE TECHNOLOGY) مناطق بيرون شهري لائه باد هند 1364 • فرصت مطالعاتي يكساله ، دانشگاه بيرمنگام انگلستان 1367 • فرصت مطالعاتي يكساله دانشگاه NSW(NEW SOUTH WALES) سيدني استراليا 1374 • فرصت مطالعاتي شش ماه دانشگاه NSW استراليا 1382 • دوره آشنايي با وظايف و عملكردهاي سازمان آموزش علمي فرهنگي ملل متحد ، پاريس 1367

 

: • دوره آموزش هاي فني و مهندسي ، زير نظر سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) تورينو ايتاليا 1363 • دوره‌هاي آموزشي توسعه تكنولوژي مناسب (APPROPRIATE TECHNOLOGY) مناطق بيرون شهري لائه باد هند 1364 • فرصت مطالعاتي يكساله ، دانشگاه بيرمنگام انگلستان 1367 • فرصت مطالعاتي يكساله دانشگاه NSW(NEW SOUTH WALES) سيدني استراليا 1374 • فرصت مطالعاتي شش ماه دانشگاه NSW استراليا 1382 • دوره آشنايي با وظايف و عملكردهاي سازمان آموزش علمي فرهنگي ملل متحد ، پاريس 1367

 

 1- راه و خاك

 

 

,2-  اجزاء ساختمانها

 

 

 

, 3- مهندسي ترافيك و پروژه

 

 

, 4- مهندسي ترافيك پيشرفته

 

 

, 5- ظرفيت جاده ها

 

محل تدريس: دانشگاه علم و صنعت , 1365

 


مشاغل علمي-آموزشي و پژوهشي :
• عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران ، دانشيار ، از سال 1342 تا كنون
• عضو هيات علمي پژوهشي افتخاري دانشگاه بيرمنگام انگلستان
• استاد مدعو دانشگاه NSW استراليا
• تدريس دروس مختلف در زمينه مهندسي عمران از جمله مقاومت مصالح ، روشهاي اجرا ، مصالح ساختماني و نقشه برداري و مهندسي ترافيك و حمل و نقل از جمله طرح هندسي راه ، مهندسي ترافيك، ظرفيت راهها در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا
• استاد راهنماي چندين نفر از فارغ التحصيلان رشته مهندسي عمران (راه و ترابري – حمل و نقل) در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا : از جمله اولين فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران و اولين فارغ التحصيل دوره دكتراي مهندسي عمران (راه و ترابري) در كشور
• تحقيق در زمينه هاي مختلف تخصصي حمل و نقل و ترافيك و ارائه مقالات متعدد در كنفرانسهاي بين المللي و علمي و چاپ در مجلات معتبر علمي داخلي و بين المللي


تاليفات :
كتاب اجزا ئ ساختمان ،تاليف ،1352 دانشگاه علم و صنعت ايران چاپ پنجم
كتاب اجزا ئ ساختمان ،تاليف ، تجديد نظر شده،1374 ،دانشگاه يزد چاپ چهارم
كتاب مهندسي ترافيك، تاليف ، 1367، مركز نشر دانشگاهي ، چاپ پنجم
كتاب تئوري جريان ترافيك (ترجمه) ، 1372 ، دانشگاه علم و صنعت ايران
كتاب روشهاي پيش بيني سفرهاي شهري، تاليف، 1374 ، دانشگاه يزد
كتاب اصولي بر طرح هندسي راه هاي برون شهري، تاليف ، 1381 دانشگاه علم و صنعت ايران
كتاب طرح هندسي راه ، ترجمه ، 1382 ، مركز نشر دانشگاهي
• كتاب مهندسي ترافيك پيشرفته (در دست اقدام)

 

تقدير و تشويق :
• لوح تقدير از رياست جمهوري اسلامي ايران ، جناب آقاي خاتمي ، به مناسبت نقش موثر در توسعه كشور مهر ماه 1378
• دريافت تنديس ويژه از وزارت مسكن و شهر سازي و دبيرخانه دومين جشنواره مهندسي ساختمان مهر ماه 1378
• لوح تقدير از رئيس سازمان نظام مهندسي كشور پنجم آذر ماه 1381 به مناسبت تلاش و توسعه آباداني كشور
• لوح تقدير به عنوان فرد نمونه و پيشتاز خدمات شايسته و ارزنده در امر حمل ونقل و ترافيك 1381
• لوح تقديراز وزير نيرو به مناسبت همكاريهاي ارزشمند با وزارت نيرو 1381
• لوح تقدير از نماينده مركز منطقه اي مديريت آب شهري يونسكو به مناسبت تلاشهاي ارزنده در تاسيس و راه اندازي مركز 1381
• تعداد زيادي ابلاغهاي تشويق ، قدرداني از شخصيتها و وزرا

مسئوليت‌هاي علمي و اجرايي :
• موسس و رئيس دانشكده هاي مهندسي عمران و معماري دانشگاه علم و صنعت ايران52 - 1347
• معاون اداري مالي دانشگاه علم و صنعت ايران 57 - 1355
• رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران 59 - 1357
• رئيس گروه برنامه ريزي فني مهندسي شورايعالي انقلاب فرهنگي 66 - 1364
• عضو و نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در شوراي گسترش آموزش عالي 76- 1362
• بنيانگذار ، مسئول راه اندازي و رئيس دانشگاه يزد74- 1365
• دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران 75- 1374 و 81- 1376
• رئيس كميسيون فني و مهندسي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 81- 1371
سوابق اشتغال:
مسئول راه اندازي دانشگاه يزد        16/2/1366                   

 

 

 

 سرپرست دانشگاه يزد                   25/7/67

رئيس دانشگاه يزد                      31 /3/1368

عضو كميسيون طرحهاي جامع دانشگاهها – اجرايي – 1371 تاكنون

نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي – اجرايي – نماينده عضو شورا 1361 

دانشگاه علم و صنعت ايران , آموزشي مربي – استاديار , 1341  رسمي

مدير مسئول ماهنامه فرهنگي، مسائل اجتماعي، معلومات عمومي پيام يونسكو

عضويت در سازمانها:

Association of Asia and Australasia. The Road engineering راه حمل و نقل ترافيك عضو معمولي , مالزيا, 1992


فرصت مطالعاتي:

 مطالعه و بررسي تصادفات در كشورهاي در حال پيشرفت با استفاده از ريز كامپيوترها، بيرمنگهام – انگلستان، دانشگاه بيرمنگهام، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1356 تا 1357

 

سمينارها:

1- سمينار شهراي جديد – هفته اسكان بشر، شهرسازي – معماري – حمل و نقل و ترافيك، ايران، سخنران، مهر 1370

2- دومين سمينار بررسي مسائل حمل و نقل كشور، راه – حمل و نقل و ترافيك، ايران، سخنران، 15 تا 17 آبان 1369. عضو كميسيون علمي – ارائه دهنده مقاله بعنوان بهترين.

3-    هفتمين كنفرانس Association of Asia and Australasia. The road engineering. راه – حمل و نقل و ترافيك، سنگاپور، مستمع.


يزدفردا


 

: • عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران ، دانشيار ، از سال 1342 تا كنون • عضو هيات علمي پژوهشي افتخاري دانشگاه بيرمنگام انگلستان • استاد مدعو دانشگاه NSW استراليا • تدريس دروس مختلف در زمينه مهندسي عمران از جمله مقاومت مصالح ، روشهاي اجرا ، مصالح ساختماني و نقشه برداري و مهندسي ترافيك و حمل و نقل از جمله طرح هندسي راه ، مهندسي ترافيك، ظرفيت راهها در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا • استاد راهنماي چندين نفر از فارغ التحصيلان رشته مهندسي عمران (راه و ترابري – حمل و نقل) در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا : از جمله اولين فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران و اولين فارغ التحصيل دوره دكتراي مهندسي عمران (راه و ترابري) در كشور • تحقيق در زمينه هاي مختلف تخصصي حمل و نقل و ترافيك و ارائه مقالات متعدد در كنفرانسهاي بين المللي و علمي و چاپ در مجلات معتبر علمي داخلي و بين المللي : كتاب اجزا ئ ساختمان ،تاليف ،1352 دانشگاه علم و صنعت ايران چاپ پنجم كتاب اجزا ئ ساختمان ،تاليف ، تجديد نظر شده،1374 ،دانشگاه يزد چاپ چهارم كتاب مهندسي ترافيك، تاليف ، 1367، مركز نشر دانشگاهي ، چاپ پنجم كتاب تئوري جريان ترافيك (ترجمه) ، 1372 ، دانشگاه علم و صنعت ايران كتاب روشهاي پيش بيني سفرهاي شهري، تاليف، 1374 ، دانشگاه يزد كتاب اصولي بر طرح هندسي راه هاي برون شهري، تاليف ، 1381 دانشگاه علم و صنعت ايران كتاب طرح هندسي راه ، ترجمه ، 1382 ، مركز نشر دانشگاهي • كتاب مهندسي ترافيك پيشرفته (در دست اقدام) • لوح تقدير از رياست جمهوري اسلامي ايران ، جناب آقاي خاتمي ، به مناسبت نقش موثر در توسعه كشور مهر ماه 1378 • دريافت تنديس ويژه از وزارت مسكن و شهر سازي و دبيرخانه دومين جشنواره مهندسي ساختمان مهر ماه 1378 • لوح تقدير از رئيس سازمان نظام مهندسي كشور پنجم آذر ماه 1381 به مناسبت تلاش و توسعه آباداني كشور • لوح تقدير به عنوان فرد نمونه و پيشتاز خدمات شايسته و ارزنده در امر حمل ونقل و ترافيك 1381 • لوح تقديراز وزير نيرو به مناسبت همكاريهاي ارزشمند با وزارت نيرو 1381 • لوح تقدير از نماينده مركز منطقه اي مديريت آب شهري يونسكو به مناسبت تلاشهاي ارزنده در تاسيس و راه اندازي مركز 1381 • تعداد زيادي ابلاغهاي تشويق ، قدرداني از شخصيتها و وزرا : • موسس و رئيس دانشكده هاي مهندسي عمران و معماري دانشگاه علم و صنعت ايران52 - 1347 • معاون اداري مالي دانشگاه علم و صنعت ايران 57 - 1355 • رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران 59 - 1357 • رئيس گروه برنامه ريزي فني مهندسي شورايعالي انقلاب فرهنگي 66 - 1364 • عضو و نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در شوراي گسترش آموزش عالي 76- 1362 • بنيانگذار ، مسئول راه اندازي و رئيس دانشگاه يزد74- 1365 • دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران 75- 1374 و 81- 1376 • رئيس كميسيون فني و مهندسي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 81- 1371 مسئول راه اندازي دانشگاه يزد        16/2/1366                   

 

: • عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران ، دانشيار ، از سال 1342 تا كنون • عضو هيات علمي پژوهشي افتخاري دانشگاه بيرمنگام انگلستان • استاد مدعو دانشگاه NSW استراليا • تدريس دروس مختلف در زمينه مهندسي عمران از جمله مقاومت مصالح ، روشهاي اجرا ، مصالح ساختماني و نقشه برداري و مهندسي ترافيك و حمل و نقل از جمله طرح هندسي راه ، مهندسي ترافيك، ظرفيت راهها در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا • استاد راهنماي چندين نفر از فارغ التحصيلان رشته مهندسي عمران (راه و ترابري – حمل و نقل) در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا : از جمله اولين فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران و اولين فارغ التحصيل دوره دكتراي مهندسي عمران (راه و ترابري) در كشور • تحقيق در زمينه هاي مختلف تخصصي حمل و نقل و ترافيك و ارائه مقالات متعدد در كنفرانسهاي بين المللي و علمي و چاپ در مجلات معتبر علمي داخلي و بين المللي : كتاب اجزا ئ ساختمان ،تاليف ،1352 دانشگاه علم و صنعت ايران چاپ پنجم كتاب اجزا ئ ساختمان ،تاليف ، تجديد نظر شده،1374 ،دانشگاه يزد چاپ چهارم كتاب مهندسي ترافيك، تاليف ، 1367، مركز نشر دانشگاهي ، چاپ پنجم كتاب تئوري جريان ترافيك (ترجمه) ، 1372 ، دانشگاه علم و صنعت ايران كتاب روشهاي پيش بيني سفرهاي شهري، تاليف، 1374 ، دانشگاه يزد كتاب اصولي بر طرح هندسي راه هاي برون شهري، تاليف ، 1381 دانشگاه علم و صنعت ايران كتاب طرح هندسي راه ، ترجمه ، 1382 ، مركز نشر دانشگاهي • كتاب مهندسي ترافيك پيشرفته (در دست اقدام) • لوح تقدير از رياست جمهوري اسلامي ايران ، جناب آقاي خاتمي ، به مناسبت نقش موثر در توسعه كشور مهر ماه 1378 • دريافت تنديس ويژه از وزارت مسكن و شهر سازي و دبيرخانه دومين جشنواره مهندسي ساختمان مهر ماه 1378 • لوح تقدير از رئيس سازمان نظام مهندسي كشور پنجم آذر ماه 1381 به مناسبت تلاش و توسعه آباداني كشور • لوح تقدير به عنوان فرد نمونه و پيشتاز خدمات شايسته و ارزنده در امر حمل ونقل و ترافيك 1381 • لوح تقديراز وزير نيرو به مناسبت همكاريهاي ارزشمند با وزارت نيرو 1381 • لوح تقدير از نماينده مركز منطقه اي مديريت آب شهري يونسكو به مناسبت تلاشهاي ارزنده در تاسيس و راه اندازي مركز 1381 • تعداد زيادي ابلاغهاي تشويق ، قدرداني از شخصيتها و وزرا : • موسس و رئيس دانشكده هاي مهندسي عمران و معماري دانشگاه علم و صنعت ايران52 - 1347 • معاون اداري مالي دانشگاه علم و صنعت ايران 57 - 1355 • رئيس دانشگاه علم وصنعت ايران 59 - 1357 • رئيس گروه برنامه ريزي فني مهندسي شورايعالي انقلاب فرهنگي 66 - 1364 • عضو و نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در شوراي گسترش آموزش عالي 76- 1362 • بنيانگذار ، مسئول راه اندازي و رئيس دانشگاه يزد74- 1365 • دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران 75- 1374 و 81- 1376 • رئيس كميسيون فني و مهندسي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 81- 1371 مسئول راه اندازي دانشگاه يزد        16/2/1366