زمان : 03 Khordad 1403 - 10:21
شناسه : 196055
بازدید : 4908
توأم‌ کردن تجارب میدان و دیپلماسی توأم‌ کردن تجارب میدان و دیپلماسی یزدفردا: هر چند ضایعه پیش آمده بسیار طاقت فرسا بوده ولی یقین داریم که ملت بزرگ ایران به پشتوانه خون شهدا و همت عالی خود ‌و هدایت های رهبر فرزانه از این گردنه های صعب العبور با سربلندی خواهد گذشت.

علی اکبر صالحی: سخن گفتن درباره  دولتمردانی که زندگی آنان مشحون از تلاش‌های صادقانه و خالصانه و در خدمتی خدا پسندانه به ملت خود بوده ، امری دشوار است زیرا که شاید نتوان آنگونه که شایسته است حق مطلب را ادا کرد.

در رأس شهدای أخیر، شهید رئیسی رئیس جمهور خدوم کشور است‌ که دارای شخصیتی با ویژگی های ممتاز از قبیل نجابت، تواضع ، مردمی بودن ، ساده زیستی ، اخلاق مداری و دین باوری بود. 

اما عزیز دیگری از شهدای همراه که با ایشان انسی فراوان داشتم شهید دکتر امیر عبد اللهیان است. زمانی که توفیق خدمت گذاری در وزارت امور خارجه را یافتم ایشان مدیر بخش عربی و آفریقایی وزارت بودند. لذا در اولین سفر رسمی به عراق در معیت ایشان بودیم. 

در آن سفر پی به عمق درایت ،بینش و فهم عمیق ایشان از مسائل منطقه بردم و تصمیم گرفتم در برگشت از وجود شان در مراتب بالاتر استفاده کنم. در آن زمان منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بویژه سوریه دچار آشوب شده بود.

 لذا بهترین تدبیر را در آن دیدم که جناب دکتر شیبانی که آن زمان معاون بخش عربی آفریقایی وزارت بودند را بخاطر تجارب ارزشمندشان به عنوان سفیر در سوریه تعیین وجناب دکتر امیر عبد اللهیان را جانشین ایشان نمودم. از آن زمان و تا مدتی در دوره وزارت جناب دکتر ظریف ایشان همچنان عهده دار آن مسؤلیت خطیر بودند. 

یکی از ویژگی های بارز شهید به اعتبار سوابقشان توأم‌ نمودن تجارب میدان و دیپلماسی بود. امیر عزیز ما در هر دوره و در هر مسؤلیتی که داشت با اخلاص و صداقت و با درایت و توکل کارهارا پیش می برد.

چهره همواره متبسم و قلب سلیم ایشان انسان هارا مجذوب خود می کرد. او مصداق «بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه بود». هر بار که توفیق دیدار با ایشان دست می داد ،در نهایت تواضع و عواطف انسانی برخورد می کرد. و اما عزیز دیگری که واقعا فقدانشان ثلمه ای بود، شهید حضرت آیت الله آل هاشم روحانی برجسته و نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی بودند. ایشان ضمن برخورداری از فضائل علمی در عین حال مجسمه اخلاق و فروتنی بودند. 

بنده چند روز قبل از شهادت ایشان توفیق همراهی با ایشان را در کنگره بین المللی امام رضا(ع) را در مشهد داشتم. رفتار مشحون از محبت و تواضع به ایشان چهره ای نورانی بخشیده بود. 

همراهان دیگر رئیس جمهور شهیدمان هر کدام خدمت گذارانی بودند که تقدیرا به فیض شهادت رسیدند. عاشوا سعیدا و استشهدوا سعیدا. و اما این حادثه مؤلمۀ ضایعه بزرگ برای ایران عزیز و امت اسلامی بود. 

ملت دولت مردانی دلسوز و پر تلاشی را از دست داد. شهید آیت الله رئیسی دارای مواضع سیاسی ثابت و اصولی و مدافع سر سخت در حمایت از قضیه فلسطین بودند.

در این راه پشتیبان حاذق و مورد وثوق ایشان شهید دکتر امیر عبد اللهیان بود. هر چند ضایعه پیش آمده بسیار طاقت فرسا بوده ولی یقین داریم که ملت بزرگ ایران به پشتوانه خون شهدا و همت عالی خود ‌و هدایت های رهبر فرزانه از این گردنه های صعب العبور با سربلندی خواهد گذشت.
چون‌ مردم برای رضای خدا و به نام او‌ قیام کردند و از این رو قطعا دست تقدیر پشتیبان این ملت شریف و نجیب خواهد بود‌.

شاعر عرب می فرماید: اذا الشعب یوما اراد الحیاة    فلابد أن یستجیب القدر