زمان : 30 Shahrivar 1388 - 20:34
شناسه : 19118
بازدید : 5262
در حكمي از سوي رييس جمهور:محسني شكيب به عضويت شوراي عالي فضايي منصوب شد در حكمي از سوي رييس جمهور:محسني شكيب به عضويت شوراي عالي فضايي منصوب شد
در حكمي از سوي رييس جمهور
محسني شكيب به عضويت شوراي عالي فضايي منصوب شد
رييس جمهور طي حكمي دكتر سيد محسن محسني شكيب را براي مدت 4 سال به عضويت شوراي عالي فضايي منصوب كرد.
متن حكم دكتر احمدي نژاد به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر سيد محسن محسني شكيب
در اجراي تبصره (2) ماده (3) اساسنامه شوراي عالي فضايي مصوب 1383.11.25 هيات محترم وزيران و پيشنهاد وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات، نظر به تخصص و تجربيات جناب عالي و به موجب اين حكم براي مدت چهار سال به عضويت شوراي عالي فضايي برگزيده مي شويد.
توفيق شما و ساير اعضاي محترم آن شورا را در انجام وظايف محوله از خداوند متعال مسألت مي نمايم.

محمود احمدي نژاد
رييس جمهوري اسلامي ايران