زمان : 10 Bahman 1401 - 21:20
شناسه : 177847
بازدید : 4746
دوره جامع تربیت مربی سواد رسانه ای در یزد دوره جامع تربیت مربی سواد رسانه ای در یزد

اساتید دوره:
دکتر نادر جعفری
حسین حق پناه
 ۱۲، ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱
صفائیه، پژوهشکده تعلیم و تربیت