زمان : 05 Azar 1401 - 15:25
شناسه : 177044
بازدید : 4057
ثبت بیش از یازده هزار و پانصد مورد درخواست مردمی از ابتدای سال در سامانه شهروند سپاری/ عملکرد سامانه شهروند سپاری در جهت خدمت رسانی بهتر زیر ذره بین کمیسیون نظارت رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد: ثبت بیش از یازده هزار و پانصد مورد درخواست مردمی از ابتدای سال در سامانه شهروند سپاری/ عملکرد سامانه شهروند سپاری در جهت خدمت رسانی بهتر زیر ذره بین کمیسیون نظارت یزدفردا: رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه با مدیران و متولیان سامانه شهروند سپاری گفت: طبق نظر برخی شهروندان، بخشی از درخواست های مردمی که از طریق سامانه شهروند سپاری ارسال می شود به دلیل مراجعات حضوری شهروندان رسیدگی نمی شود.

به گزارش یزدفردانیکونژاد ادامه داد: این درحالی است که از یک طرف از سوی شهرداری به مردم اعلام می شود که شهروندان بدون مراجعه حضوری و از طریق ثبت درخواست خود در سامانه شهروند سپاری نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری ندارند، اما از طرف دیگر این موضوع به کارکنان شهرداری بصورت کامل و جدی آموزش داده نشده که به درخواست های شهروندان که از طریق این سامانه ارسال شده با الویت رسیدگی شود. و بعضاً مشاهده شده که فقط به درخواست های حضوری شهروندان پاسخ داده می شود و درخواست های سیستمی شهروندان بعضاً تا سه ماه بدون پاسخ پیگیری میشود

به گفته وی، در جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد، اقدامات و عملکرد هشت ماهه گذشته مدیر نظارت بر ساخت و سازهای معاونت معماری و شهرسازی بررسی شد.

نیکونژاد گفت: بر اساس گزارشی که توسط مدیر نظارت بر ساخت و سازها تهیه و ارایه گردید فعالیت کارکنان شهرداری در مناطق پنجگانه در حوزه معاونت معماری و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گرفت و وضعیت تعداد پرونده های رسیدگی شده و رسیدگی نشده این حوزه نیز در مناطق مختلف بررسی شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد افزود: حدود یازده هزار و پانصد مورد ثبت درخواست مردمی از ابتدای سال به صورت غیرحضوری از قبیل پاسخ به استعلامات، وام، تمدید و صدور پروانه، پایان کار و موارد مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی در سامانه شهروند سپاری ارسال شده است.

نیکونژاد با اشاره به اینکه، با راه اندازی این سامانه دیگر نیاز نیست مردم حضوری مراجعه کنند و میتوانند غیر حضوری درخواست های خود را ارسال کنند بیان کرد: این یک بام دو هوا در بدنه شهرداری نباید شهروندان را دچار ابهام و سردرگمی کند البته شهروندانی که سابقه ای از زمین و ملک خود را در سیستم از قبل با حضور در دفاتر کار گذاری ثبت کرده اند اکنون میتوانند درخواست های خود را از طریق سامانه شهروندسپاری ارسال کنند و پاسخ خود را به صورت آنلاین دریافت کنند ولی افرادی که نخستین بار است که در این سامانه درخواست خود را ثبت می‌کنند حداکثر بعد از ۴۸ساعت ، و پس از سپری شدن زمان بازدید و ثبت گزارش آن در سامانه و ارسال به شهرداری و بررسی های لازم در صورتیکه ملک مورد نظر معارض نداشته باشد به درخواست شهروند پاسخ داده می شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کارکنانی که با تعهد و وجدان کاری به تمامی درخواست های حضوری و غیر حضوری شهروندان پاسخ میدهند تاکید کرد: باید دستوالعملی درخصوص رسیدگی فوریت دار به درخواست های مردم در سامانه شهروند سپاری ایجاد شود که شهروندان با اطمینان خاطر جهت رسیدگی، مسئله خود را در سامانه ثبت کنند و کارکنان شهرداری موظف باشند که به تمام درخواست ها اعم از سیستمی و حضوری پاسخ دهند.و مردم معطل یا سردرگم نمانند.