زمان : 05 Aban 1401 - 13:22
شناسه : 176633
بازدید : 13040
مصاحبه با "سیاوش ملکی‌فر" معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حاشیه نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد فیلم مصاحبه با "سیاوش ملکی‌فر" معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حاشیه نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد

مصاحبه با "سیاوش ملکی‌فر" معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حاشیه نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد