زمان : 30 Mehr 1401 - 05:24
شناسه : 176517
بازدید : 6108
رئيس قوه قضائيه اژه ای است يا شريعتمداری؟ رئيس قوه قضائيه اژه ای است يا شريعتمداری؟

از آقای محسنی اژه‌ای می‌پرسم؛ وی رئیس یکی از قوای حاکم بر کشور است یا حسین شریعتمداری؟اگر اوست، پس حسین شریعتمداری بر چه مبنایی برای رئیس قوۀ قضائیه دستورالعمل صادر می‌کند که در مقابل معترضان چه برخوردی در پیش گیرد؟ و اگر حسین شریعتمداری همه کارۀ این کشور است؛ پس چرا پیش از هر موضع‌گیری، از او کسب اجازه نمی‌شود تا کار به دستور و تحکمش به رئیس قوه در ملأعام نرسد! شاید آقای اژه‌ای در پاسخ بگوید؛ وقتی خودت برای تمام قوا و دستگاه‌ها و دستورالعمل صادر می‌کنی چرا حسین شریعتمداری صادر نکند؟

در واقع مشکل اصلی مسئولان کشور، در همین عدم تفکیک جایگاه امثال من با مدیرمسئول کیهان است. من به عنوان یک شهروند منتقدِ خارج از حوزۀ قدرت رسمی، از این حق برخوردارم که از دستگاه‌های مختلف بخواهم که چه بکنند و چه نکنند و کسی هم موضع مرا به حساب نظام سیاسی یا بخشی از آن نمی‌گذارد.
حسین شریعتمداری اما بخشی از دستگاه قدرت است و «چه کنید و چه نکنید» او از سوی افکار عمومی به حساب نظام گذاشته می‌شود و خودش هم اصرار دارد که به عنوان سخنگو و بلکه صاحبِ اصلی نظام سیاسی کشور شناخته شود و امرش متاع و فصل‌الخطاب به حساب آید! بدین ترتیب، لازم است آقای اژه‌ای، در برابر دستورالعمل‌های تحکم‌آمیز مدیر مسئول کیهان، موضع صریح و روشنی اتخاذ کند. اگر متبوع و مقهور اوست که هیچ و اگر نیست، یک بار برای همیشه او را سر جای خود بنشاند!

احمد زيدآبادی