زمان : 03 Tir 1401 - 04:25
شناسه : 174217
بازدید : 5043
بازدید اصحاب رسانه استان از طرح های در دست اقدام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد گزارش تصویری؛ بازدید اصحاب رسانه استان از طرح های در دست اقدام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد روز پنجشنبه جمعی از اصحاب رسانه استان به دعوت محمد حسن منصوری زاده رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری از طرح های در دست اقدام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد از جمله: اجرای طرح های آبیاری نوین به روش زیر سطحی، جداسازی شبکه آب فضای سبز، اجرای طرح های دیواره نگاری شهدای شاخص، طرح بوستان محیطی کوثر، نورپردازی زیر گذر حجاب و میدان امام علی، ساخت سردیس شهدای انقلاب،طراحی و اجرای فضای سبز ترکیبی، گلخانه های طرح کشت بافت در مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع، سیستم های انرژی نو در فضای سبز، تامین روشنایی در میادین و بوستان و نگهداری و حفظ درختان در سطح شهر بازدید و در جریان اجرای آنها قرار گرفتند.

عکاس: مجید دهقانی زاده