زمان : 30 Aban 1400 - 09:29
شناسه : 169536
بازدید : 7858
چرا خط لوله آب يزد هر روز مشكل دارد ؟! چرا خط لوله آب يزد هر روز مشكل دارد ؟! محسن اختیاری

استان زرخيز يزد با مردماني نجيب ، متدين و سختكوش از هميشه منشاء خير و بركت براي كل كشور بوده بطوريكه هم اكنون نيز مواد اوليه بسياري از صنايع حساس مادر و زيربنايي كشور همچون صنايع هسته اي ، صنايع فولاد و بسياري صنايع ديگر ازخاك پر بركت و معادن اين سرزمين زرخيز تامين مي شود . علي الخصوص اينكه چرخ بسياري صنايع و كارخانجات در مناطقي همچون اصفهان با مواد اوليه حاصل از دسترنج مردمان ديار دارالعباده به گردش در مي آيد ، از معادن عظيم چادرملو گرفته تا ساغند و سنگ آهن بافق كه تامين كننده اصلي ذوب آهن اصفهان است .

اما مسئله حساس تامين آب يزد كه نه فقط براي مصرف مردم يزد كه قسمت عمده آن به مصرف همان صنايع توليد كننده مواد اوليه كارخانجات اصفهان مي رسد نه تنها يك مسئله منطقه اي بلكه موضوعي ملي است كه در اوضاع سياسي دنياي امروز بسياري جنبه هاي امنيتي و سياسي را در بر مي گيرد و به هر طريق ممكن بايد تامين شود .

از طرفي آبي كه يزد مي آيد نه از زاينده رود كه از سرچشمه هاي زاگرس يعني كوهرنگ در استان چهارمحال و بختياري تامين مي شود كه در واقع ارتباطي به اصفهان ندارد .

حال اين چه بازي است كه عده اي بي خبر از اوضاع در اصفهان هر روز با تجمع يا ايجاد انفجار براي خط لوله آب يزد مشكل درست مي كنند كه يا توجيه نيستند و يا از جاهاي ديگري خط و سو گرفته و تحريك مي شوند كه هدفي جز خرابكاري و تامين سوژه و خوراك براي رسانه هاي آن ور آبي ندارند .

سوال اينجاست كه آيا همين افراد مي دانند كه اگر مردم نجيب يزد هم يك روز در مقابل قطارهايي كه مواد اوليه معادن يزد همچون چادرملو و سنگ آهن بافق را به اصفهان حمل مي كنند تجمع كنند و يا همچون ايشان بطور مداوم انفجارهايي در مسير اين مواد اوليه ترتيب دهند چه بر سر اصفهان خواهد آمد ؟!

به اميد فرداهايي بهتر براي ايران سرافراز

                                                                                                         محسن اختياري