زمان : 29 Aban 1400 - 11:16
شناسه : 169515
بازدید : 63202
اجرای دومین مرحله طرح اشتغال سالمندیاری کمیته امداد اردکان در راستای تکریم سالمندان تحت حمایت انجام شد؛ اجرای دومین مرحله طرح اشتغال سالمندیاری کمیته امداد اردکان رییس کمیته امداد شهرستان اردکان گفت: در راستای تکریم، ایجاد انگیزه و افزایش روحیه امید به زندگی در سالمندان، دومین مرحله طرح کارانگیزی سالمندیاری پرورش مرغ تخمگذار برای 50 سرپرست سالمند تحت حمایت این نهاد اجرا شد.

به گزارش یزدفردا: رییس کمیته امداد شهرستان اردکان گفت: در راستای تکریم، ایجاد انگیزه و افزایش روحیه امید به زندگی در سالمندان، دومین مرحله طرح کارانگیزی سالمندیاری پرورش مرغ تخمگذار برای 50 سرپرست سالمند تحت حمایت این نهاد اجرا شد.

 جواد شهبازی، رییس کمیته امداد شهرستان اردکان با بیان اینکه سالمندان از سرمایه های جامعه هستند و باید تکریم شوند، گفت: در راستای تکریم، ایجاد انگیزه و افزایش روحیه امید به زندگی در سالمندان، دومین مرحله طرح کارانگیزی سالمندیاری پرورش مرغ تخمگذار برای 50 سرپرست سالمند تحت حمایت این نهاد اجرا شد.

وی افزود: اشتغال های سبک برای سالمندان یکی از راه های تکریم و خودباوری آنان است و از آسیب های اجتماعی سالمندان و افسردگی آنان جلوگیری می کند.

جواد شهبازی هزینه اجرای این طرح را 80 میلیون تومان اعلام کرد و بیان کرد: در سال جاری 50 طرح پرورش مرغ تخمگذار در قالب طرح راهبر شغلی برای سالمندان اجرا شد، در این طرح 1250 قطعه جوجه 90 روزه به همراه 50 کیلوگرم خوراک طیور و ملزومات مورد نیاز به سالمندان تحت حمایت اهدا شد. 

وی یادآور شد: سال گذشته نیز تعداد 50 طرح پرورش مرغ بومی با هزینه 85 میلیون تومان در روستاهای بخش مرکزی، عقدا و خرانق برای سالمندان تحت حمایت کمیته امداد اجرا شده است.