زمان : 20 Shahrivar 1399 - 12:11
شناسه : 159346
بازدید : 11359
تقویت کمیسیون‌های شبه قضایی، گامی مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری تقویت کمیسیون‌های شبه قضایی، گامی مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: کمیسیون‌های شبه قضایی با سیاست گذاری جامع می‌توانند در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نقش اساسی ایفا کنند.

یزد فردا: محمد نعیمی نژاد معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد در دیدار مجموعه معاونین دادسرای یزد با رئیس کل دادگستری استان، گفت: تعداد کثیری از پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به واسطه ایجاد مزاحمت برخی از همسایگان از یکدیگر است که اینگونه موضوعات قابل طرح در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ یعنی همان مشاغل مزاحم شهری است.

او افزود: کمیسیون ماده ۵۵ از آلودگی صوتی کارخانه‌ها در شهر تا نگهداری دام، احشام و پرنده در منزل که موجب سلب آسایش سایر افراد محله را فراهم می‌آورد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و سعی شده در تشکیل هفتگی این کمیسیون، رویه‌هایی اتخاذ شود تا از تداوم و تکرار آن مشکل و معضل پیشگیری نماید.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: کمیسیون‌های شبه قضایی با سیاست گذاری جامع می‌توانند در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نقش اساسی ایفا کنند.

او گفت: در کمسیون بدوی نظام دام پزشکی نیز که به صورت مستمر به برخی از امور و تخلفات حوزه دام پزشکی رسیدگی می‌شود، سعی شد تا به گونه‌ای عمل شود تا پرونده‌های این کمیسیون در همان جا حل و فصل گردد و منجر به ادامه یافتن موضوع در تشکیلات قضایی نشود.

نعیمی نژاد از پیشنهاد تشکیل دفترچه دام و ثبت میزان دریافت دارو، آذوقه و مقدار و نوع آن خبر داد و تصریح کرد: برای دام پزشکی، فرایندی مورد نظر است تا اقدامات و دستورات دام پزشکان در مورد حیوانات به صورت دقیق ثبت و ضبط شود تا در صورت لزوم و هرگونه اتفاق احتمالی، رصد موضوع و استحصال نتیجه با دقت در مستندات ثبت شده، تسهیل و از ادامه یافتن اختلاف در مراجع قضایی جلوگیری شود.

معاون دادستان یزد، واگذاری زمین برای جابه جایی نهایی صنف خرید و فروش ضایعات را ضروری برشمرد و گفت: انتظار است با واگذاری اولیه اراضی برای شروع این جابجایی، این اقدام اثر گذار، تسریع شود.

او راه اندازی شهرک‌های مشاغل مزاحم شهری را از اقدامات دارای اولویت در شهر دانست و اظهار داشت: برای تأمین امنیت، آرامش و آسایش شهروندان جابجایی مشاغل مزاحم شهری اقدامی اجتناب ناپذیر است و باید در روند ایجاد شهرک‌های مشاغل مزاحم شهری و جابجایی این صنوف اقدام فوری صورت پذیرد.

نعیمی نژاد به با یادآوری پلمپ ۱۰۹ واحد فروش دام غیرمجاز در یک هفته اشاره کرد و گفت: با بازرسی از محل و مشاهده بسیاری از آلودگی‌های زیست محیطی برای شهروندان، در یک هفته ۱۰۹ واحد پلمپ شد تا از مزاحمت برای مردم کاسته شود.

او ساماندهی تابلو‌های شهری را از اقدامات مؤثر در زمینه زیبا سازی شهر و جلوگیری از آلودگی‌های بصری دانست و افزود: برخی از هم سان سازی و ساماندهی تابلو‌ها انجام گرفته است و در اولویت بعدی تابلو وکلا و پزشکان است که باید اقدام شود.