زمان : 26 Mordad 1399 - 20:24
شناسه : 158309
بازدید : 13415
با تاکید استاندار: پیگیری امور معلمین خرید خدمات آموزشی  برای برقرای امتیازاتی در آزمون ماده ۲۸ خبری خوش برای معلمین خرید خدمات آموزشی استان یزد/در شورای آموزش پرورش استان یزد مصوب شد: با تاکید استاندار: پیگیری امور معلمین خرید خدمات آموزشی برای برقرای امتیازاتی در آزمون ماده ۲۸ در جلسه ی شورای آموزش و پرورش استان مطرح شد :برای حمایت از معلمین خرید خدمات آموزشی پیگیری برای برقرای امتیازاتی در آزمون ماده ۲۸ انجام شود

در جلسه ی شورای آموزش و پرورش استان مطرح شد .
- نحوه و میزان ثبت نامها دانش آموزان
- نحوه ی مدیریت مدارس در شرایط مختلف کرونا
-رویکرد توسعه ی آموزشهای مهارتی در دوره  متوسطه

به گزارش یزدفردا :در شورای آموزش و پرورش با تاکید استاندارمصوب شد برای حمایت از معلمین خرید خدمات آموزشی برای برقرای امتیازاتی در آزمون ماده ۲۸ نامه نگاری و پیگیریهای استانی انجام شود

شورای اموزش و پرورش یزد با حضور استاندار برگزار شد و تصمیمات مهمی در خصوص پیگیری وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی و اولویت استان ،رویکرد توسعه اموزش های مهارتی در دوره متوسطه ، نحوه و میزان ثبت نام دانش آموزان، نحوه مدیریت مدارس در شرایط مختلف کرونا و‌... گرفته شد.
در این جلسه استاندار یزد با تاکید بر پیگیری امور معلمین خرید خدمات آموزشی خواستار حمایت از انها و برقراری امتیازاتی در ازمون ماده ۲۸ شد و‌مقرر شد این امر در اولویت نامه نگاری ها و پیگیری های استانی قرار گیرد.