مدیر منطقه دو شهرداری یزد با بیان اینکه آبگرفتگی معابر یکی از مهم ترین مشکلات برخی از خیابان ها در هنگام بارش باران است، اظهار کرد: اجرای عملیات لوله گذاری و هدایت آب های سطحی خیابان شهدای حسن آباد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.

یزدفردا: سید ابوالفضل کشفی گفت: اجرای عملیات لوله گذاری برای هدایت و دفع آب های سطحی بر اساس نیازسنجی و بررسی های صورت گرفته در نقاط بحرانی سطح منطقه یکی از مهمترین اهدافی است که مجموعه مدیریت شهری به دنبال آن است تا مشکلات عمده آبگرفتگی های سطحی در هنگام بارندگی و تامین آسایش و رفاه شهروندان را در پی داشته باشد.

مدیر منطقه دو شهرداری یزد افزود: لوله گذاری و دفع آب های سطحی از جمله برنامه هایی است که با هدف ایجاد جلوگیری از ناملایمات بصری شهری، کاهش خطرات احتمالی در دستور کار اداره عمران منطقه قرار گرفته است و هدف از اجرای این پروژه جمع آوری، هدایت و دفع آب های سطحی، حفظ بهداشت محیط زیست، رفاه و آسایش شهروندان و توسعه زیرساخت های شهری است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا