رودررو

فیلم:نشست دبیران احزاب با رییس دفتر شورای نگهبان در استان یزد (قسمت چهارم)/پس از تایید صلاحیت در زمان تبلیغات به قانون احترام نمی گذارن

در ادامه نشست رییس دفتر شورای نگهبان استان یزد با دبیران احزاب استان یزد ،صادقی دبیر حزب موتلفه استان یزد با اشاره به تبلیغات خارج از عرف کاندیدا ها که پس از تایید صلاحیت در زمان تبلیغات به قانون احترام نمی گذارند وآیا راهکاری برای برخورد با آنها در نظر گ
سایر