کد خبر: 150843
تاریخ انتشار: 22 خرداد 1398 - 20:47

مسئول كميته روابط بين‌الملل خانه احزاب ـ شرافت دوستان حضور نداشتند قاعدتاً فكر مي‌كنم ؟؟؟ در استان يزد يك مشكل ريشه‌اي با توجه به رفتار با همديگه بودن وصحبت كردن اين است كه خوب ما دوران ناكارآمدگي داريم در آن ترديد نيست ولي با همه مجموعه سوالات ديگران به خاطر همين من ديگه گفتم سوالي نمي‌كنم اين بحث مي‌توانست بهتر از اين بشه

مسئول كميته روابط بين‌الملل خانه احزاب ـ آقاي شرافت ا


 دوستان حضور نداشتند قاعدتاً فكر مي‌كنم ؟؟؟ در استان يزد يك مشكل ريشه‌اي با توجه به  رفتار با همديگه بودن وصحبت كردن اين است كه خوب ما دوران ناكارآمدگي داريم در آن ترديد نيست ولي با همه مجموعه سوالات ديگران به خاطر همين من ديگه گفتم سوالي نمي‌كنم اين بحث مي‌توانست بهتر از اين بشه كه الان

چرا نمي‌تواند مشكل داره مثلاً دستگاههايي كه مثلاً شوراي شهر انتخاب كرد مردم انتخاب مي‌كنند به شما انتقاد مي‌كند ولي دستگاه حكومتي همه يزديها ساكت هستند چون كار دستشان داره اين شجاعت و صراحت نيست ولي دستگاههاي ما متاسفانه دستگاههاي دولتي هيچ كدامشان

كنيم بنده خدا مديركل

اين فكر مي‌كنم يك بخشي از 

مي‌دانم كار كرديد در اين جلسه مي‌خواستم توضيح بدهيد يك بحثي هست كه پرسشهاي  ديگه را بايستي تقويت بشود براي مردم اين بحثي كه هست سوال بشود سوال هم بجا هست فشفشه بشه زلزله بشه در بحثهاي مختلف جك و طنز گفته بشود ولي واقعيت اين است كه اينها سوال است اتفاقاتي كه مي‌افته

واسطه است بين مردم واسطه نيست

بحث من مفصل بود ديگه سربسته‌اش مي‌كنم ولي ديدگاهي بعضي از دوستان مطرح كردند به جا است روي انتخاب مديران روي چه حسابي انتخاب مي‌شوند چه  برنامه‌اي دارد چه تعهداتي داره نسبت به احزاب و

هيچ كس اعتراضي نكرد. اين هم خيلي مهم بود اين هم ؟؟؟ شهرداري ؟؟؟ ولي خوب چون شهردار جك مي‌شود طنز مي‌شود

 من فقط اين مطلب را خواستم بگويم كه تقويته بايستي باشد.

ـ خيلي متشكر.

ـ ببينيد آن چيزي كه من به عنوان شاخصه‌هاي عملكردي خودم توضيح دادم توضيحات دوستان محترم سعي مي‌كنم كه

دارم سعي مي‌كنم كه همه مشكلات را

مشكلات

قضيه

يكي از محورهاست يكي از

اولش هم از نمايندگان شروع شده نماينده

حالا مديري كه بخواهد مدير بشود حتماًبايد  برنامه توسعه استان بداند كه بيايد اين برنامه را

كنه بگويد اين برنامه‌اي كه تهيه شده درست است برنامه به اصطلاح زنده است و همواره در حال تكرار مي‌شود و اصلاح مي‌شود ولي اصل برنامه كه ؟؟؟ معلوم است كه بايد عرضه داشته باشي كه اين تداومش را اجرا كني اين ؟؟؟ گفتم به آقاي طالبي هم نيروپروري و كساني كه قابليت اجرا داشته باشند شروع كرديم اميدوارم كه يكي دو سال ديگه شما ثمره كار مشترك ما را ببينيد و دو سه تا حركت ديگه داريم انجام مي‌دهيم كه فرصت نشد

ـ آقاي مهندس خيلي متشكر

ـ سازمان همياري شهرداريها براي شهرداريها اگه باشه خيلي بده تا دو سه سال ديگه حالا باشه بعدش صحبت مي‌كنيم.

ـ نه الان بگو

ـ چيز است شاكله روي خود اصلاح‌طلبي بعدش صحبت مي‌كنيم.

ـ يك نكته حالا من تشكر مي‌كنم از احزاب

بحثهايي پيش آمد كه من

اميدوارم ارتباط لازم ر ا بين نمايندگان و احزاب برقرار شده باشد

 و اينكه مردم چگونه حرفهايشان را به احزابشان بگويند ؟؟؟ اين هم ديگه ؟؟؟ ؟؟؟ راهكارهاش را ؟؟؟ ارائه دادند ؟؟؟ و حتماً جاي ؟؟؟ به كار بگيرند بنابراين اين تعامل هم يك خورده برقرار بشه


 
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما