کد خبر: 145021
تاریخ انتشار: 02 خرداد 1397 - 19:06
اختصاصی یزدفردا از صحن شورای شهر یزد

سرویس مدیا یزدفردا :صحن علنی شورای شهر یزد دکتر عباسی رییس کمیسیون عمرانی شورای شهر یزد در گزارشی که در صحن علنی شورا ی شهر یزد خوانده شد به رئوس فعالیت های این کمیسون اشاره کرد :

دکتر عباسی در رابطه با B.R.T با طراح این طرح دکتر فلاح مذاکراتی صورت گرفت تا حداقل یکی از سه مسیرمصوب  پیش بینی شده مراحل کارش را شرود و تا پاسن دوره سه مسیر پیش بینی شده مورد بهره برداری قرار گیرد و بزودی بازدید از چند شهر پیرامون این موضوع انجام خواهد شد .

رییس کمسیون عمران شورای شهر بابت جمع آوری آسفالت های شهر و بازیافت آن در برنامه کار شهرداری قرار گرفته و مقدمات آن هم انجام شده است و همچنین برنامه اسکن آسفالت های سطح شهر توسط شهرداری انجام خواهد شد و با اسکن آسفالت های موجود با برنامه نسبت به تعمیر آسفالت های سطح شهر اقدام می شود

وی در رابطه با پروژه سید حسن نصرالله و تبدیل زیر گذر مهدیه به چهارراه پس از کمتر از شش سال از تبدیل چهارراه به زیر گذر  در امسال  و اجرای طرح ترافیکی برای میدان خان و....مطالبی که شاید دیدنش بد نباشد
کلمات کلیدی: شورای اسلامی شهر

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما