کد خبر: 139303
تاریخ انتشار: 26 تیر 1396 - 11:52

یزدفردا :در ادامه گفتگوهای "رودررو"میهمان مهندس حسین صالحیان معاونت خددمات شهری شهرداری یزد بودیم در این گفتگو پیرامون فعالیت های صورت گرفته در این حوزه و همچنین فعالیت های چندماهه پس از حضور وی  در این حوزه آشنا شدیم

قسمت اول این گفتگو فعالیت های صورت گرفته توسط سازمان سیما و منظر شهرداری  و خصوصا اقداماتی که در طول چندماهه اخیر صورت گرفته بیشتر آشنا می شویم از اقدامات خوبی که در زمینه پارک شادی شهرداری انجام شده تا ایجاد پارک مومنی در جنب پل تقوی و همچنین ایجاد اولین پارک مه پاش در یزد و .....کلمات کلیدی: شهرداری

محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما