کد خبر: 125336
تاریخ انتشار: 02 مرداد 1395 - 22:40


به گزارش روابط عمومي مديريت بحران استان يزد، مانور زمان صفر اطفاءحریق در جنگل باغ شادي شهرستان خاتم برگزار شد.

مديركل مديريت بحران استان در اين مانور كه ساعت 5 بامداد برگزار شد طي تماس تلفني با فرماندار شهرستان خاتم و رئيس ستاد مديريت بحران شهرستان خاتم موضوع حريق در جنگل باغ شادي را اعلام و خواستار پيگيري و مديريت موضوع گرديدند.

فرماندار خاتم با فراخوان برخي ادارات و نهادهاي شهرستان از جمله منابع طبيعي، محيط زيست، نیروی انتظامی، آتش نشاني، هلال احمر، اورژانس، دهیاري، شهرداری، آب و فاضلاب شهري و روستايي و بسيج و همچنين تشكيل اتاق مديريت بحران در محل فرمانداري به بررسي وضعيت حادثه و چگونگي مهار آتش با استفاده از امكانات و تجهيزات شهرستان پرداخته و سپس هركدام از مسئولين به انجام وظايف محوله و مديريت افراد تحت امر خود پرداختند.

ارزيابي توانايي هاي فرمانداري و ادارات شهرستان در اطفا ءحريق در جنگل ، آمادگي پرسنل اداره كل و چگونگي مديريت بحران در هنگام حريق، فراهم نمودن تجهيزات در حالات اضطراري، رفع نواقص احتمالي، بررسي اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم شهرستان ﺟﻬﺖ پيشگيري از وﻗﻮع حريق بزرگ، ارزيابي توانايي و عملكرد ادارات منابع طبيعي و محيط زيست شهرستان، ﺟﻠﻮگيري از روﻧﺪ ﺗﺨﺮيب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻖ در زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزي و ... از اهداف برگزاري اين مانور بود.

در انتها جلسه بررسي عملكرد و نقاط ضعف و قوت ادارات شهرستان در محل سايت محيط زيست شهرستان خاتم در جنگل باغ شادي برگزار شد.

لازم بذكر است با توجه به گرمي بيش از اندازه هوا در فصل تابستان و وجود جنگل و مراتع زیاد، هرساله مقداري از مراتع شهرستان خاتم بدليل آتش سوزي از بين ميرود.محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما