زمان : 12 Aban 1393 - 02:39
شناسه : 95524
بازدید : 10862
گزارش تصویری محرم در ابرکوه گزارش تصویری محرم در ابرکوه

ابرکوه خبرنگار یزد فردا مهدی کارگر  "شهرستان ابرکوه رنگ و بوی عاشورائی به خود گرفت