زمان : 17 Tir 1386 - 20:51
شناسه : 6557
بازدید : 3415
 استارت تغييرات ومعرفي استاندار جديد يزد خبر شماره 2 معاون سياسي وزير كشور : استاندار جديد يزد بزودي معرفي مي‌شود استارت تغييرات ومعرفي استاندار جديد يزد خبر شماره 2 معاون سياسي وزير كشور : استاندار جديد يزد بزودي معرفي مي‌شود

استارت تغييرات ومعرفي استاندار جديد يزد خبر شماره   2

معاون سياسي وزير كشور : استاندار جديد يزد بزودي معرفي مي‌شود

گروه خبر سياسي يزدفردا "سيد مجتبي ثمره هاشمي" معاون سياسي وزير كشور گفت كه استاندار جديد يزد بزودي معرفي مي‌شود.

اين مقام ارشد وزارت كشور خصوص علت معرفي‌شدن استاندار جديد به جاي "ابوالقاسم عاصي" استاندار فعلي يزد گفت : آقاي عاصي به‌دليل مشكلات جسمي و بيماري از ادامه خدمت معذور است.

ديروز شنبه در" خبرهاي ‪ "۱۶‬ايرنا آمده بود: براساس اعلام روابط عمومي استانداري يزد، "عاصي" از ماه گذشته تا بيستم تيرماه به‌دليل بيماري، رسما مرخصي استعلاجي گرفت و سيدعليرضا نبوي زاده معاون عمراني خود را به عنوان جانشين موقت براي اداره امور اين استان برگزيد.

طبق آخرين اخبار يزدفردا رفتن عاصي با نظر خود ايشان و عدم تمايل به ادامه كار به خاطر بيماري  و با تائيد رئيس جمهور و وزير محترم كشور قطعيت يافته است .

وبراساس گزارشات رسيده به يزدفردا جانشين استاندار يزد با نظر استاد عاصي استاندار فعلي انتخاب خواهد شد 

عاصي آبان‌ماه سال ‪ ، ۸۴‬به عنوان استاندار يزد انتخاب و مشغول بكار شد.

يزدفردا "اخبار تكميلي در مورد تائين جانشين استاندار  متعاقبا ارسال خواهد شد