زمان : 06 Shahrivar 1391 - 14:40
شناسه : 56375
بازدید : 2788
بهبود رکورد پرش طول درمسابقات دو میدانی دانش آموزان کشور دریزد بهبود رکورد پرش طول درمسابقات دو میدانی دانش آموزان کشور دریزد رکورد پرش طول درمسابقات دو میدانی کشوری دریزد ارتقاء یافت

 به گزارش یزدفردا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد درجریان برگزاری مسابقات دو میدانی دانش آموزان پسر سراسرکشور که دریزد درحال برگزاری است درپرش طول دانش آموزسید شایان نیرومند ازاستان تهران توانست با پرش 7 متر و13 سانتیمتر رکورد این ماده را سه سانتیمتر بهبود بخشد .