زمان : 09 Shahrivar 1389 - 23:51
شناسه : 25476
بازدید : 7570
استاد پیرنیا یك فردائی دیروزی ویژه نامه استاد محمد كريم پيرنيا پدر معماري ايران استاد پیرنیا یك فردائی دیروزی


استاد پیرنیا یك فردائی دیروزی

من در اصل نائینی هستم
یزدفردا "ویژه نامه چهاردهمین سال درگذشت و نودمین سال تولد : استاد محمدکریم پیرنیا از استادان برجستة معماری سنتی ایران و پایه گذار نگرش نوین به فرهنگ و تاریخ معماری ایرانی ـ اسلامی در سال 1299 هجری شمسی در شهر یزد از پدری نائینی و مادری اهل یزد و اهل علم به دنیا آمد.علیرضا صادقی :اهتمام نسبت به معرفی و نشر آثار دكتر محمد كریم پیرنیا به عنوان میراث معنوی، ضرورت جدی فرهنگی و علمی می باشد.


هرگاه سخن از میراث فرهنگی می شود فقط صحبت از ساختمانهای قدیمی نمی باشد كه همانا ساختمانهای قدیمی هم نشات گرفته از اندیشه بلند انسانها خلاق و خوش ذوق می باشد.


میراث فرهنگی اندیشه بلند مردان و زنان سرزمینمان می باشد كه تبلور باورهای ماندگار آن ها خروجی های گوناگونی مثل: معماری- خط - نقاشی- صوت - موسیقی - متن و موارد دیگر می باشد و باورهای ماندگار در گذشته نمی تواند بایستد و می تواند در حال حاضر و فرداهای دیگر تكرار شود و خروجی های خود را در هر برهه از زمان تكرار نماید.


این كه در این برهه از زمان خروجی ماندگار معماری ما برای افتخار نسلها چه چیزی می باشد و تولید ماندگارمان برای امروز و فردای سرزمینمان چه چیزی است جای صحبت و بررسی جدی و كنكاش دارد.


استاد پیرنیا 14 سال است كه دیگر در كنار ما نیست ولی اندیشه آن هنوز بوی كهنگی نگرفته است و تازه گی های خود را برای آینده حفظ نموده است و ضرورت تببین این اندیشه در قالب پیدا سازی تفكرات و گفتار استاد پیرنیا و پیاده سازی 700 نواری كه امیدواریم همچنان باقی مانده باشد كار سنگین بر جای مانده و رسالت نهادهای علمی و فرهنگی كشور در حمایت از نهادهای غیر دولتی (تشكلها خود جوش) در این خصوص می باشد.


برای تشكیل بنیاد پیرنیا و تببین و معرفی اندیشه ماندگار استاد سالها اقدامی در خور نشده است و این تاخیر به درازا كشیده شده و اینك زمان بیداری نهادهای مختلف است كه نه تنها از طرح جوانان برای بزرگداشت خودجوش و مردمی حمایت در خور داشته باشند و دلیلی بر احساس تنهائی نشوند بلكه در نشر آثار استاد تلاش و حمایت خود را معطوف نماید.


تركیب بزرگداشت استاد پیرنیا و برگزاری رقابت علمی و فرهنگی نسل جوان در زمینه معماری بصورت ملی و پیگیری از سوی دانشگاه های استان و وزارت علوم بسیار نیكو می باشد كه امیدواریم شاهد انجام آن بزودی باشیم.


حذف نام برای خیابان تاسیس نشده را جدی نخواهیم گرفت مثل اینكه نبود یك زندگی نامه - معرفی و خدمات استاد پیرنیا(كمترین اقدام كم هزینه) در محل دانشكده معماری (محل دفن ایشان) را باور نخواهیم داشت.


معتقد و یادآور می شویم افق یاد استاد محمد كریم پیرنیا بیداری نهادها در پشتیبانی و حمایت از نشر آثار و افكار پدر معماری ایران و رقابت علمی سالم دانشجویان ایران در زمینه معماری با عنوان "جایزه ملی پیرنیا" می دانیم .


دو سالی كه برای بزرگداشت استاد پیرنیا از سوی جوانان این سرزمین تلاشهای خود جوش  با كمترین حمایت انجام می شود كه گزارش مختصری از فعالیتها ی صورت گرفته در جهت بزرگداشت نود امین زادروز استاد معماری ایران محمد كریم پیرنیا را در یزد فردا منتشر خواهیم کرد.

 

 

 

یزدفردا