زمان : 01 Mordad 1384 - 13:53
شناسه : 19
بازدید : 4616
سرقت مسلحانه از بانك تجارت شعبه دهه فجر سرقت مسلحانه از بانك تجارت شعبه دهه فجر

به نام خدا

صبح امروز سارق مسلح به بانك تجارت شعبه دهه فجر وارد شده در حاليكه هيچ گونه نقاب و پوشش اضافه نداشت توانست نزدیک به 2ميليون تومان را با خود ببرد